Статия в сайта "Я ДА ВИДИМ ИНТЕРЕСНОТО"
- брой 53 от м. юни 2000 г.

Я да видим ИНТЕРЕСНОТО

Всеки българин знае, че имаме прекрасна природа (ако не е отровена, като в Пирдоп), но едва ли много познават всички планини в България. Българските планини е страница водеща ни из планините и природните забележителности.

Copyright © 1999 BK Ltd.

 
Защо Обзор
Архив Награди

Към Началото

Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 декември 2013 г.