Статия във вестник "ИНТЕРНЕТ" - брой 22 от 2000 г.

 

Водач за българските планини

Към Началото

Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 декември 2013 г.