Българска федерация по туризъм (БФТ)

БЪЛГАРСКА

ФЕДЕРАЦИЯ ПО

ТУРИЗЪМ (БФТ)

Българска федерация по туризъм (БФТ)

Спортната палата - София

Българската федерация по туризъм (БФТ) е самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел, което обединява на доброволен принцип юридически лица, развиващи социалните форми на туризма - пешеходен, ски, коло и воден туризъм и воден слалом

Към Началото
Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.