ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

(Благоевградска - Добричка)

В раздела "Туристическите дружества в България" са описани туристическите дружества, групирани по административни области, като са посочени наличните данни за всяко от тях: адрес, телефон, мобилен телефон (GSM), електронна поща, страница в Интернет (уеб-сайт), Facebook, членство в Българския туристически съюз и Българската федерация по туризъм и дали са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска дейност за общественополезна дейност. Изброени са стопанисваните от всяко едно туристическо дружество хижи, заслони, туристически спални и други обекти.

През последните две десетилетия някои от туристическите дружества прекратиха своята дейност, други значително я ограничиха. Възникнаха и нови туристически дружества. Значителна част от дружествата освободиха заеманите помещения, в които се извършва административна и клубна дейност. Тази динамика, характерна и за цялата страна, доведе до честа смяна на данните за контакт с туристическите дружества.

От друга страна, научно-техническият прогрес въведе нови технологии за комуникация, които не бяха познати в миналото - GSM и Интернет. Намаля значението като средство за комуникация на радиотелефоните, а използваните през определен период "мобифони" престанаха да функционират. Значително се ограничи използването на стационарни телефони и много от старите телефонни номера бяха закрити.

В тази връзка е напълно възможно някои от данните за туристическите дружества вече да не отговарят на действителните. Актуална информация за туристическите дружества може да се потърси в Интернет (в официалните сайтове и фейсбук-страниците на туристическите дружества, в сайтовете на Българския туристически съюз и Българската федерация по туризъм), както и чрез Информационния център на БТС и местните туристически информационни центрове.

БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ
 • село Абланица, община Хаджидимово - 2932 (пощенски код)
  • Туристическо дружество "Бистрица", ул. "Елин Пелин" № 23, GSM: 0879 / 40-05-93, E-mail, Facebook
 • град Банско, община Банско - 2770
  • Туристическо дружество "Вихрен"ОПД, БТС, пл. "Възраждане" № 4, телефон: 0749 / 8-82-79, телефон/факс: 0749 / 8-82-78, GSM: 0896 / 68-85-88, GSM: 0895 / 70-92-53, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Бъндерица"
   • хижа "Демяница"
   • заслон "Тевно езеро"
   • заслон "Казана"
   • туристическа спалня "Еделвайс" в град Банско
   • къмпинг "Бъндерица"
 • град Благоевград, община Благоевград - 2700
  • Туристическо дружество "Айгидик"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Тодор Александров" № 23, телефон: 073 / 88-41-57, GSM: 0882 / 96-64-16, GSM: 0889 / 07-72-12, Skype: ajgidik, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Бодрост"
   • хижа "Македония"
   • хижа "Чакалица"
 • град Гоце Делчев, община Гоце Делчев - 2900
  • Туристическо дружество "Момини двори"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Солун" № 26, телефон/факс: 0751 / 6-04-85, GSM: 0882 / 96-64-83, GSM: 0882 / 96-64-84, GSM: 0882 / 96-64-85, E-mail, Web-сайт, Facebook; стопанисва:
   • хижа "Попови ливади"
   • хижа "Славянка"
   • туристическа спалня в град Гоце Делчев
  • Туристическо екологично и природозащитно дружество (ТЕПД) "Ореляк", ул. "Петър Сарафов" № 28, E-mail, Web-сайт
 • град Кресна, община Кресна - 2840
  • Туристическо дружество "Перун"ОПД, ул. "Струма" № 6, телефон: 07433 / 22-95
  • Туристическо дружество "Синаница 2000"ОПД, БТС, ул. "Ново село" № 4, телефон: 07433 / 22-40, телефон/факс: 07433 / 28-38, GSM: 0887 / 49-49-15, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Синаница"
 • град Мелник, община Сандански - 2820
  • Туристическо дружество "Пирински орел"БТС, ул. "Мелник" № 128, телефон/факс: 07437 / 22-69, GSM: 0887 / 79-75-27, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Пирин"
 • град Петрич, община Петрич - 2850
  • Туристическо дружество "Калабак"ОПД, БТС, ул. "Гоце Делчев" № 26, телефон: 0745 / 6-14-49, GSM: 0882 / 96-63-07, GSM: 0896 / 68-83-80, GSM: 0896 / 68-83-78, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Беласица"
   • хижа "Конгур"
   • хижа "Лопово"
   • заслон "Розова поляна"
   • туристическа спалня в град Петрич
  • Туристическо дружество "Конгур"ОПД, ул. "Митрополит Герасим" №?, ет. 2, GSM: 0897 / 80-28-24
 • село Петрово, община Сандански - 2815
  • Туристическо дружество "Славянка"ОПД, БТС, телефон: 074322 / 287 (дом.), GSM: 0882 / 96-63-72, GSM: 0899 / 20-99-77, GSM: 0887 / 41-00-82, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Извора"
 • град Разлог, община Разлог - 2760
  • Туристическо дружество "Пирин"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Богомил" № 2, телефон/факс: 0747 / 8-03-56, GSM: 0896 / 68-84-14, GSM: 0896 / 68-84-15, GSM: 0882 / 96-64-43, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Добърско"
   • хижа "Яворов"
   • заслон "Кончето"
   • туристическа спалня "Перун" в град Разлог
 • град Сандански, община Сандански - 2800
  • Туристическо дружество "Еделвайс"ОПД, БТС, ул. "Околовръстно шосе" № 1, телефон: 0746 / 8-17-47, GSM: 0882 / 96-64-65, GSM: 0896 / 76-61-73, GSM: 0882 / 96-64-64, GSM: 0896 / 68-83-95, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Каменица"
   • хижа "Малина"
   • хижа "Яне Сандански"
   • заслон "Спано поле"
   • хотел "Панорама" в град Сандански
   • къмпинг "Четвърти километър" (къмпинг "Чинарите")
 • град Симитли, община Симитли - 2730
  • Туристическо дружество "Планинец-град Симитли"ОПД, БТС, ул. "Христо Смирненски" № 64, GSM: 0898 / 70-57-60; стопанисва:
   • хижа "Предел"
 • град Якоруда, община Якоруда - 2790
  • Туристическо дружество "Грънчар"БТС, ул. "Грънчар" № 33, телeфон/факс: 02 / 983-40-31, GSM: 0882 / 96-63-70, GSM: 0889 / 15-22-25, GSM: 0896 / 68-85-22, Skype: kikiangelova, E-mail, Web-сайт
БУРГАСКА ОБЛАСТ
 • град Айтос, община Айтос - 8500
  • Туристическо дружество "Чудни скали"ОПД, БТС, ул. "Стационна" № 35А, телефон: 0558 / 2-26-50, GSM: 0896 / 68-85-89; стопанисва:
   • хижа "Здравец"
 • град Бургас, община Бургас
  • Туристическо дружество "Академик"ОПД, БТС, 8010, ул. "Проф. Якимов" № 1, университет "Проф. д-р Асен Златаров", GSM: 0884 / 46-34-69, E-mail
  • Туристическо дружество "Ален мак"БФТ, БТС, 8000, ул. "Софроний" № 23, ет. 2, телефон: 056 / 84-05-83, телефон/факс: 056 / 84-07-48, GSM: 0896 / 52-50-42, E-mail

   Туристическо дружество Ален мак - град Бургас

   Стопанисва:

   • хижа "Ален мак" (Рила планина)
   • туристическа спалня "Сарафово" в квартал "Сарафово" на град Бургас (край морето)
  • Туристическо дружество "Здравец", 8000, ул. "Софроний" № 23, телефон: 056 / 84-05-83, телефон/факс: 056 / 84-07-48, Web-сайт, Facebook

   Туристическо дружество Здравец - град Бургас

  • Туристическо дружество "Морски вълни", 8104, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, Синдикат на българските нефтохимици, Facebook
  • Туристическо дружество "Странджа"БФТ, БТС, 8000, ул. "Софроний" № 23, телефон: 056 / 84-05-83, телефон/факс: 056 / 84-07-48, E-mail

   Туристическо дружество Странджа - град Бургас

   Стопанисва:

   • хижа "Странджа"
 • град Карнобат, община Карнобат - 8400
  • Туристическо дружество "Орловец"ОПД, ул. "Хаджи Димитър" № 2, телефон: 0559 / 2-21-92
 • град Несебър, община Несебър - 8230
  • Туристическо дружество "Несебър"БТС, ул. "Струма" № 6, телефон: 0554 / 4-21-04, GSM: 0898 / 34-99-10, E-mail
 • град Поморие, община Поморие - 8200
  • Туристическо дружество "Яворови скали"ОПД, БТС, ул. "Цар Шишман" № 1, ет. 3, GSM: 0882 / 96-64-25, GSM: 0896 / 71-59-33; стопанисва:
   • хижа "Козичино"
 • град Созопол, община Созопол - 8130
  • Туристическо дружество "Ропотамо", ул. "Витоша" № 13, телефон: 0550 / 2-33-52, GSM: 0888 / 30-64-31; стопанисва:
   • хижа (туристическа спалня) "Ропотамо" (град Созопол)
 • град Средец, община Средец - 8300
  • Туристическо дружество "Алеко"БТС, ул. "Васил Коларов" № 138А, телефон: 05551 / 46-58, GSM: 0888 / 63-77-77; стопанисва:
   • хижа "Божура"
 • град Царево, община Царево - 8260
  • Туристическо дружество "Велека"БТС, ул. "Крайморска" № 24А, телефон: 0590 / 5-25-94, GSM: 0887 / 74-01-66, E-mail
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
 • град Белослав, община Белослав - 9178
  • Туристическо дружество "Побити камъни-Белослав", ул. "Цар Симеон Велики" № 4
 • град Варна, община Варна
  • Студентско туристическо дружество (СТД) "Академик"ОПД, БФТ, БТС, 9002, ул. "Добри Чинтулов" № 1, телефон: 052 / 35-60-80, телефон/факс: 052 / 64-34-67, GSM: 0888 / 30-67-54, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • учебен център "Академик" в курорта Златни пясъци
  • Туристическо дружество "Владислав Варненчик"ОПД, БФТ, БТС, 9000, бул. "Мария Луиза" № 11, ет. 2, телефон: 052 / 98-43-41, GSM: 0882 / 96-64-77, GSM: 0882 / 96-64-76, GSM: 0882 / 56-71-16, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Черноморец" (бунгала)
  • Туристическо дружество "Галата"ОПД, БФТ, БТС, 9010, ул. "Петър Райчев" бл. 36, вх. "А", ап. 20, телефон: 052 / 63-16-31, GSM: 0889 / 38-23-01, GSM: 0882 / 96-64-18, GSM: 0889 / 61-51-82; стопанисва:
   • хижа "Ветеран"
  • Туристическо дружество "Голямата хурка"ОПД, БФТ, БТС, 9000, ул. "Оборище" № 5, ет. 2, ап. 5, GSM: 0882 / 45-88-44, E-mail, Web-сайт, Facebook
  • Туристическо дружество "Родни балкани"ОПД, БФТ, БТС, 9000, ул. "Иван Драсов" № 11 (до черквата "Св. Петка"), телефон: 052 / 63-02-83, телефон: 052 / 50-03-35, GSM: 0882 / 96-62-98, GSM: 0896 / 68-84-25, GSM: 0878 / 37-01-73, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Черноморец " (хижа)
  • Туристическо дружество "Хан Аспарух"ОПД, БФТ, БТС, 9003, ж.к. "Дружба", бл. 19, вх. А, ет. 1, телефон: 052 / 37-06-40, телефон: 052 / 37-76-20, GSM: 0899 / 01-71-55, GSM: 0888 / 62-50-75, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Черноморец" (бунгала)
   • туристическа спалня "Хан Аспарух" в град Варна
  • Туристическо дружество "Черноморски простори"ОПД, БФТ, БТС, 9020, ж.к. "Младост", бл. 124, вх. 6, ап. 1, телефон: 052 / 73-21-61 (домашен), GSM: 0882 / 99-50-30, GSM: 0882 / 99-50-36, E-mail, E-mail1, Web-сайт
 • град Девня, община Девня - 9160

  • Туристическо дружество "Девненски извори", град Варна, ул. "Проф. Державин" № 15, вх. Б, ет. 2, ап. 6, GSM: 0889 / 85-94-63; стопанисва:
   • хижа "Ловката"
 • град Провадия, община Провадия - 9200
  • Туристическо дружество "Овеч", ул. "Светослав Обретенов" № 2, GSM: 0889 / 70-52-53, E-mail
  • Туристическо и природозащитно дружество (ТПД) "Орлови скали"ОПД, БТС, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 85, телефон: 0518 / 4-22-60, телефон: 0518 / 4-37-36, GSM: 0882 / 96-63-76, E-mail, Web-сайт
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ
 • град Велико Търново, община Велико Търново - 5000
  • Академично туристическо дружество (АТД) "Академик-ВТУ"БТС, Корпус ІV (Старото военно училище), вх. В, ет. 2, ПК 548, телефон: 062 / 65-04-54, GSM: 0889 / 71-01-88, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Кръстец"
  • Клуб по пешеходен туризъм и туристически спортове "Трапезица-1909"ОПД, ул. "Стефан Стамболов" № 79, GSM: 0886 / 19-71-75, GSM: 0888 / 37-45-38
  • Туристическо дружество "Трапезица-1902"БФТ, БТС, ул. "Стефан Стамболов" № 79, ПК 251, телефон: 062 / 62-15-93, телефон: 062 / 63-51-85, телефон/факс: 062 / 63-58-23, GSM: 0894 / 76-82-00, GSM: 0896 / 64-77-78, GSM: 0896 / 69-78-22, GSM: 0896 / 75-70-49, E-mail, E-mail1, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Ксилифор"
   • хотел "Момина крепост"
   • хотел "Трапезица"
   • Алпийски заслон
  • Туристическо дружество "Хемус"ОПД, БТС, ул. "Стефан Стамболов" № 79, ПК 349, GSM: 0884 / 33-22-20, GSM: 0896 / 68-84-30, GSM: 0892 / 20-57-92, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Грамадлива"
   • заслон "Караиваново хорище"
 • град Горна Оряховица, община Горна Оряховица - 5100
  • Туристическо дружество "Камъка"ОПД, БТС, ул. "Мано Тодоров" № 2, GSM: 0896 / 68-84-55, GSM: 0896 / 68-84-56; стопанисва:
   • туристически заслон
 • град Дебелец, община Велико Търново - 5030
  • Туристическо дружество "Миньох"БТС, ул. "Патриарх Евтимий" № 32, телефон: 06117 / 27-97, GSM: 0879 / 31-20-01, GSM: 0888 / 33-17-20, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Предела"
 • град Елена, община Елена - 5070
  • Туристическо дружество "Чумерна 1901"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Д-р Христо Момчилов" № 9, ПК 78, телефон: 06151 / 90-79, GSM: 0896 / 69-31-69, GSM: 0896 / 69-31-73, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Буковец"
   • хижа "Чумерна"
   • туристическа спалня "Д-р Христо Момчилов" в град Елена
 • град Златарица, община Златарица - 5090
  • Туристическо дружество "Бързица", ул. "Никола Златарски" № 5
 • град Килифарево, община Велико Търново - 5050
  • Туристическо дружество "Града", ул. "Драва" № 15, GSM: 0878 / 30-03-23, E-mail; стопанисва:
   • ски-база "Грамадлива"
 • град Лясковец, община Лясковец - 5140
  • Туристическо дружество "Янтра-1915"ОПД, БТС, ул. "Н. Козлев" № 69, телефон: 0619 / 2-56-18
 • град Павликени, община Павликени - 5200
  • Туристическо дружество"Росица"БТС, ул. "Цар Иван-Асен ІІ" № 19, GSM: 0888 / 01-52-80, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Язовира"
 • град Свищов, община Свищов - 5250
  • Туристическо дружество "Алеко Константинов"ОПД, ул. "Алеко Константинов" № 24, ПК 124, телефон: 0631 / 6-05-59
  • Студентско туристическо дружество (ТД) "Академик"БТС (заб.: липсват данни в Регистър БУЛСТАТ), ул. "Емануил Чакъров" № 2, Стопанска академия "Д. А. Ценов", телефон: 0631 / 6-05-08, телефон: 0631 / 4-50-94, GSM: 0888 / 33-67-60, GSM: 0885 / 79-32-19, E-mail, Web-сайт, Facebook
 • град Стражица, община Стражица - 5150
  • Туристическо дружество "Тасладжа"ОПД, ул. "Ангел Каралийчев" № 7, телефон: 06161 / 43-32, GSM: 0887 / 63-05-04, E-mail, Facebook
ВИДИНСКА ОБЛАСТ
 • град Белоградчик, община Белоградчик - 3900
  • Туристическо дружество "Белоградчишки скали"ОПД, БТС, ул. "Васил Левски" № 1, GSM: 0896 / 68-84-12; стопанисва:
   • хотел "Белоградчик"
 • град Видин, община Видин - 3700
  • Туристическо дружество "Бонония"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Цар Александър ІІ" № 19-21, телефон/факс: 094 / 60-05-46, GSM: 0896 / 76-61-43, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Божурица"
   • хотел "Дунав"
 • град Димово, община Димово - 3750
  • Туристическо дружество "Живко Пуев", ул. "Георги Кирков" № 8
ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ
 • град Враца, община Враца - 3000
  • Туристическо дружество "Веслец"ОПД, БТС, ул. "Зорница" № 4, телефон/факс: 092 / 62-41-08, GSM: 0888 / 58-24-38, E-mai
  • Туристическо дружество "Врачански балкан", ул. "Скобелев" № 4, телефон: 092 / 66-54-73
 • село Игнатица, община Мездра - 3167
  • Туристическо дружество "Ржана"ОПД, БТС, ул. "Георги Димитров" № 13, GSM: 0886 / 06-85-97, GSM: 0884 / 25-41-59, GSM: 0896 / 76-61-29
 • град Козлодуй, община Козлодуй - 3320
  • Туристическо дружество "Радецки 99"ОПД, БТС, ул. "Христо Ботев" № 13, ПК 89, GSM: 0899 / 93-76-59; стопанисва:
   • хижа "Козлодуйски бряг"
 • село Софрониево, община Мизия - 3348
  • Туристическо дружество "Сърбеница-2011"ОПД, БТС, ул. "Георги Димитров" № 10, GSM: 0879 / 53-64-80
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
 • град Габрово, община Габрово - 5300
  • Младежко дружество за спорт и туризъм "Здравец"ОПД, ул. "Любен Каравелов" № 25, ет. 3, ап. 6, GSM: 0899 / 99-99-44, E-mail
  • Туристическо дружество "Узана"БТС, ПК 256, GSM: 0886 / 28-25-43; стопанисва:
   • хижа "Узана"
   • хотел-ресторант "Узана"
 • град Дряново, община Дряново - 5370
  • Туристическо дружество "Бачо Киро"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Стефан Стамболов" № 7, ПК 14, телефон: 0676 / 7-23-32, GSM: 0887 / 09-91-14, GSM: 0896 / 68-85-86, GSM: 0887 / 09-91-61, GSM: 0896 / 68-85-87, E-mail, Web-сайт, Facebook

   Туристическо дружество Бачо Киро - град Дряново

   Стопанисва:

   • хижа "Бачо Киро"
   • къмпинг "Стринава"
   • благоустроената пещера "Бачо Киро"
 • град Плачковци, община Трявна - 5360
  • Туристическо дружество "Балкан-2003"ОПД, ул. "Бузлуджа" № 8 (читалището), GSM: 0877 / 48-56-88
 • град Севлиево, община Севлиево - 5400
  • Туристическо дружество"Росица-Мазалат"ОПД, БТС, ул. "Иван Преснаков" № 34 (Дом на туристите), GSM: 0882 / 96-62-97, GSM: 0882 / 96-62-64, GSM: 0896 / 71-59-15, GSM: 0896 / 71-59-14, E-mail

   Туристическо дружество Росица-Мазалат - град Севлиево

   Стопанисва:

   • хижа "Мазалат"
 • град Трявна, община Трявна - 5350
  • Туристическо дружество "Планинец"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Бачо Киро" № 10, GSM: 0889 / 80-06-82, E-mail, E-mail1; стопанисва:
   • хотел "Бръшлян"
ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
 • град Генерал-Тошево, община Генерал-Тошево - 9500
  • Туристическо дружество "Добруджанец"ОПД, БТС, ул. "Васил Априлов" № 20, GSM: 0882 / 96-63-73, GSM: 0898 / 65-44-22
 • град Добрич, община Добрич - 9300
  • Туристическо дружество "Батовска долина"ОПД, БТС, ж.к. "Добротица", бл. 18, вх. "Д", ет. 1, ап. 1, телефон: 058 / 62-64-42, GSM: 0889 / 43-42-41, E-mail, Web-сайт
  • Туристическо дружество "Добротица"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Независимост" № 29А, ап. 5, телефон: 058 / 65-53-27, GSM: 0896 / 68-85-61, GSM: 0896 / 68-85-62, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Ботево"
   • туристическа спалня "Добротица" в град Добрич
  • Туристическо дружество "Добруджански турист"ОПД, БТС, ул. "Васил Левски" № 7 (ж.к. "Строител", бл. 70, вх. "Б", ап. 8), GSM: 0888 / 24-29-25
 • село Оброчище, община Балчик - 9630
  • Туристическо дружество "Каратепе", ул. "Стара планина" № 21
 

ЛЕГЕНДА:

ОПД - Туристическо дружество, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска дейност за общественополезна дейност

БФТ - Туристическо дружество, членуващо в Българската федерация по туризъм (БФТ)

БТС - Туристическо дружество, членуващо в Българския туристически съюз (БТС)

 

Към Началото

Обратно към Заглавната страница