ПЛАНИНСКИТЕ ПЪРВЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ

За всяка от 40-те разглеждани планини е посочен най-високият връх с надморската му височина, както и най-удобните изходни пунктове за неговото изкачване.

Според режима си на достъп планинските първенци се делят на такива със свободен достъп (преобладаващият брой), с ограничен достъп (за които се иска разрешение) и на забранени за посещение.

БЕЛАСИЦА
 • Връх Радомир - 2029 м

  Триангулачната пирамида на връх Радомир

  Триангулачната пирамида на връх Радомир

  • Предишни имена: до 1942 г.: връх Калабак
  • Достъп: Ограничен - връх Радомир попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Беласица" - 4,15 ч
   • град Петрич (гара на жп линия София-Кулата (Петрич)) - 5,45 ч
БОХОВСКА ПЛАНИНА
 • Връх Огорелица - 1318 м
  • Достъп: Ограничен - връх Огорелица попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходен пункт: село Бохова, община Трън
ВЕРИЛА
 • Връх Голям Дебелец - 1415 м

  Връх Голям Дебелец през пролетта

  Връх Голям Дебелец през пролетта

  • Достъп: Свободен
  • GPS координати: 42o23' 26.2"N  023o15' 44.2"E
  • Изходен пункт: село Ярлово, община Самоков - 3,45 ч
ВИСКЯР
ВИТОША
 • Черни връх - 2290 м

  Метеорологичната наблюдателница на Черни връх; вдясно - триангулачната пирамида

  Метеорологичната наблюдателница на Черни връх; вдясно - триангулачната пирамида

  • Достъп: Свободен
  • GPS координати:42o33' 49.8"N  023o16' 43.1"E
  • Метеорологична наблюдателница: открита на 27 октомври 1935 г.
  • Височина при основата на триангулачната пирамида: 2280,5 м; връхната част на каменната грамада отговаря на придобилата гражданственост височина - 2290 м
  • Изходни пунктове: (по часовниковата стрелка и от подножието нагоре)
   • квартал "Княжево" (15,300 км) - 4,15-4,30 ч
   • местност Златните мостове (7,900 км) - 2,15-2,30 ч
   • хижа "Кумата" (5,600 км) - 1,30-1,45 ч
   • заслон "Конярника" (4,600 км) - 1,15-1,30 ч
   • връх Копитото (11,200 км) - 4,00 ч
   • почивен дом "Бор" (7,200 км) - 2,30 ч
   • хижа "Тинтява" (7,200 км) - 2,30 ч
   • квартал "Драгалевци" (10,200 км) - 3,30 ч
   • местност Бай Кръстю (7,100 км) - 2,30 ч
   • лифтова станция "Голи връх" (3,500 км) - 1,30 ч
   • квартал "Симеоново" (11,800 км) - 4,00 ч
   • хижа "Алеко" (през "Стената")(3,200 км) - 1,30 ч
   • горна лифтова станция на Романския лифт (1,300 км) - 0,30 ч
   • село Бистрица (по долината на Янчевска река и през "Стената")(9,300 км) - 3,30 ч
   • село Железница (9,100 км) - 3,30 ч
   • учебна база "Академик" (4,100 км) - 1,00 ч
   • местност Ярема - 5,00 ч
   • село Ярлово - 5,30 ч
   • село Чуйпетлово - 4,00 ч
   • село Кладница - 4,00 ч
   • село Владая (12,400 км)(гара на жп линия София-Кулата (Гюешево)) - 4,00 ч

ВЛАХИНА
 • Връх Огреяк - 1924 м
  • Предишни имена:
   • до 1942 г.: връх Кадийца
   • от 1942 до 1946 г.: връх Огреяк
   • от 1946 до 1989 г.: връх Кадийца
   • от 1989 г.: връх Огреяк
  • Достъп: Ограничен - връх Огреяк попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходен пункт: село Сушица, община Симитли
ГОЛО БЪРДО
 • Връх Ветрушка - 1158 м

  Поглед към връх Ветрушка

  Поглед към връх Ветрушка

  • Изходни пунктове:
   • хижа "Славей" - 1,00 ч
   • хижа "Орлите" - 1,10 ч
ЕЗДИМИРСКА ПЛАНИНА
 • Големи връх - 1219 м
  • Достъп: Свободен
  • Изходен пункт: село Ездимирци, община Трън
ЕЛОВИШКА ПЛАНИНА
 • Връх Плоча - 1329 м
  • Достъп: Свободен
  • Изходен пункт: село Горочевци, община Трън
ЕРУЛСКА ПЛАНИНА
 • Големи връх - 1481 м

  Големи връх

  Големи връх

  • Достъп: Свободен
  • Изходен пункт: Ерулски манастир "Св. Троица" (намиращ се между селата Душинци и Ерул) - 1,30 ч
ЗАВАЛСКА ПЛАНИНА
 • Връх Китка - 1181 м
  • Достъп: Свободен
  • Изходен пункт: село Завала, община Брезник
ЗЕМЕНСКА ПЛАНИНА
 • Връх Тичак - 1295 м
  • Достъп: Посещението му е забранено
КОБИЛСКА ПЛАНИНА
 • Връх Бели камък - 1356 м
  • Достъп: Свободен
  • Изходен пункт: село Трекляно, община Трекляно - ок. 2,30 ч
  • Забележка: в миналото се приемаше за най-висок връх Чардак - 1312 м н. в. (изходен пункт: село Уши - ок. 1,00 ч)
КОНЯВСКА ПЛАНИНА
 • Връх Виден - 1487 м

  Поглед към връх Виден; вдясно - кулата на телевизионния ретранслатор

  Поглед към връх Виден; вдясно - кулата на телевизионния ретранслатор

  • Предишни имена: до 1942 г.: връх Бандера
  • Достъп: Свободен
  • Изходен пункт: превала Стражата на шосето Радомир-Кюстендил - 1,30 ч
КЪРВАВ КАМЪК
 • Връх Било - 1737 м
  • Достъп: Ограничен - връх Било попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходни пунктове:
   • село Драгойчинци, община Трекляно
   • село Долна Мелна, община Трън
ЛЕШНИКОВСКА ПЛАНИНА
 • Връх Златарица - 1086 м
  • Достъп: Свободен
  • Изходен пункт: село Лешниковци, община Трън
ЛИСЕЦ
 • Връх Връшник - 1500 м

  Триангулачната пирамида на връх Връшник

  Триангулачната пирамида на връх Връшник

  • Наричан още: връх Лисец
  • Достъп: Свободен
  • Изходен пункт: село Лисец, община Кюстендил
ЛЮБАШ
 • Връх Любаш - 1398 м

  Котата на връх Любаш; на заден план - връх Стража

  Котата на връх Любаш; на заден план - връх Стража

  • Наричан още: връх Момин двор
  • Достъп: Свободен
  • Изходни пунктове:
   • село Ребро, община Брезник
   • село Кривонос, община Брезник
ЛЮЛИН
 • Връх Дупевица - 1256 м

  Поглед към връх Дупевица

  Поглед към връх Дупевица

  • Изходни пунктове:
   • туристическа хижа "Бонсови поляни"
   • Горнобански манастир "Св. св. Кирил и Методий" - 0,50 ч
   • село Владая
   • село Големо Бучино
МАЛЕШЕВСКА ПЛАНИНА
 • Ильов връх - 1803 м
  • Предишни имена: до 1942 г.: връх Джама
  • Достъп: Ограничен - Ильов връх попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходен пункт: село Горна Брезница, община Кресна
МИЛЕВСКА ПЛАНИНА
 • Връх Милевец - 1733 м
  • Предишни имена: до 1942 г.: връх Бандера
  • Достъп: Ограничен - връх Милевец попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходен пункт: село Средорек, община Трекляно - ок. 4,00 ч
ОГРАЖДЕН
 • Връх Огражденец - 1744 м (на македонска територия)
  • Предишни имена: до 1942 г.: връх Ченак тепе
 • Връх Голак - 1644 м (на наша територия)
  • Достъп: Ограничен - връх Голак попада в граничната зона и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт или от местните гранични власти
  • Изходни пунктове:
   • село Чурилово, община Петрич
   • махала Баскалци, община Петрич
   • махала Волно, община Петрич
ОСОГОВСКА ПЛАНИНА
 • Връх Руен - 2251 м

  Триангулачната пирамида на връх Руен

  Триангулачната пирамида на връх Руен

  • Достъп: Ограничен - връх Руен попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Осогово" - 3,30 ч
   • хижа "Трите буки" - 3,30 ч
ПЕНКЬОВСКА ПЛАНИНА
 • Конски връх - 1187 м
  • Достъп: Свободен
  • Изходен пункт: село Раянци, община Земен - ок. 1,00 ч
ПИРИН
 • Връх Вихрен - 2914 м

  Поглед към връх Вихрен откъм Кончето

  Поглед към връх Вихрен откъм Кончето

  • Предишни имена: до 1942 г.: връх Елтепе
  • Достъп: Свободен
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Вихрен" - 2,30-3,00 ч
   • хижа "Бъндерица" - 2,45 ч
   • хижа "Яворов" - 6,30-7,00 ч
ПЛАНА
 • Връх Манастирище - 1338 м

  Триангулачната пирамида на връх Манастирище; на заден план - планина Витоша

  Триангулачната пирамида на връх Манастирище; на заден план - планина Витоша

  • Достъп: Свободен
  • Изходни пунктове:
   • село Плана - 1,00 ч
   • село Железница - 2,00 ч
   • хижа "Пейова бука" - 3,30 ч
   • село Долни Пасарел - 5,30 ч
РИЛА
 • Връх Мусала - 2925 м (2925,40 м) - най-високият връх в България и на Балканския полуостров

  Метеорологичната наблюдателница на връх Мусала, снимана откъм триангулачната пирамида

  Метеорологичната наблюдателница на връх Мусала, снимана откъм триангулачната пирамида

  • Предишни имена:
   • до 1949 г.: връх Мусала
   • от 1949 до 1962 г.: връх Сталин
   • от 1962 г.: връх Мусала
  • Достъп: Свободен
  • Метеорологична наблюдателница: осветена на 2 октомври 1932 г.
  • Web-камера
  • Изходни пунктове:
   • заслон "Еверест" - 0,30 ч
   • хижа "Мусала" - 1,45 ч
   • горната лифтова станция на лифт "Ястребец" (през хижа "Мусала" и заслон "Еверест") - 2,45 ч
   • горната лифтова станция на лифт "Ястребец" (по рида Маркуджик и през върховете Алеко и Безименен) - 3,15 ч   (само за опитни туристи и само през лятото!)
   • хижа "Грънчар" - 4,00 ч
   • курорт Боровец (през хижа "Мусала" и заслон "Еверест") - 5,45 ч
РОДОПИ
РУДИНИ
 • Връх Сирищнишка Рудина - 1172 м
  • Достъп: Свободен
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Джамен" - 1,00 ч
   • село Ковачевци - 2,00 ч
   • село Чепино (през Чепинския манастир "Св. Пророк Илия") - ок. 2,00 ч
РУЙ
 • Връх Руй - 1706 м

  Триангулачната пирамида на връх Руй

  Триангулачната пирамида на връх Руй

  • Достъп: Ограничен - връх Руй попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Руй" - 1,00 ч
   • село Туроковци - 4,00 ч
   • село Забел - 4,00 ч
   • град Трън (през Трънското ждрело на река Ерма) - 5,00 ч
САКАР
 • Връх Вишеград - 856 м
  • Предишни имена: до 1942 г.: връх Биюк кале
  • Достъп: Посещението му е забранено
СЛАВЯНКА
 • Гоцев връх - 2212 м
  • Предишни имена:
   • до 1942 г.: връх Али Ботуш
   • от 1942 до 1946 г.: Гоцев връх
   • от 1946 до 1951 г.: връх Алиботуш
   • от 1951 г.: Гоцев връх
  • Достъп: Ограничен - Гоцев връх попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходен пункт: село Парил - 6,00 ч
СРЕДНА ГОРА
 • Връх Богдан - 1604 м

  Триангулачната пирамида на връх Богдан през есента

  Триангулачната пирамида на връх Богдан през есента

  • Достъп: Свободен
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Богдан" - 0,40 ч
   • хижа "Средногорец" - 1,30 ч
   • град Копривщица - 3,40-4,00 ч
СТАРА ПЛАНИНА
 • Връх Ботев - 2376 м

  Триангулачната пирамида на връх Ботев - зад сградите на върха

  Триангулачната пирамида на връх Ботев - зад сградите на върха

  • Предишни имена:
   • до 1942 г.: връх Юмрукчал
   • от 1942 до 1946 г.: Фердинандов връх
   • от 1946 до 1950 г.: връх Юмрукчал
   • от 1950 г.: връх Ботев
  • Достъп: Свободен
  • Метеорологична наблюдателница: открита на 2 ноември 1940 г.
  • Изходни пунктове:
   • хижа "Рай" (по т. нар. Тарзанова пътека) - 2,30 ч
   • хижа "Плевен" - 3,00 ч
   • хижа "Тъжа" - 3,30 ч
   • хижа "Васил Левски" - 4,00 ч
   • град Калофер (през хижа "Рай", по т. нар. Тарзанова пътека, летен вариант) - 6,30 ч
   • град Калофер (през местността Рудината и по рида Рудината, зимен вариант) - 7,00 ч
   • гара Калофер (на Подбалканската жп линия) - още 0,45 ч (3 км) до града
   • град Априлци (през хижа "Плевен") - 7,30 ч (12 км по асфалтиран път и още 4,30 ч по пътека)
   • град Карлово (гара на Подбалканската жп линия и крайна гара на жп линия Пловдив-Карлово) (през хижа "Равнец") - 7,30 ч
   • град Карлово (през хижа "В. Левски") - 8,00 ч
   • хижа "Добрила" - 9,00 ч
СТРАЖА
 • Връх Стража - 1389 м

  Поглед от триангулачната точка на връх Любаш към връх Стража

  Поглед от триангулачната точка на връх Любаш към връх Стража

  • Предишни имена: до 1942 г.: Парамунски връх
  • Достъп: Свободен
  • Изходни пунктове:
   • село Мисловщица, община Трън
   • село Лялинци, община Трън
   • село Парамун, община Трън
СТРАНДЖА
 • Връх Махиада - 1031 м (на турска територия)
 • Връх Градище - 709 м (на наша територия)
  • Достъп: Ограничен - връх Градище попада в граничната зона и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт или от местните гранични власти
  • Изходен пункт: град Малко Търново
СТЪРГАЧ
 • Безименен връх - 1270 м (на гръцка територия)
 • Асенов връх - 1218 м (на наша територия)
  • Достъп: Ограничен - Асенов връх попада в граничната зона и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт или от местните гранични власти
  • Изходен пункт: село Нова Ловча, община Хаджидимово
ЦАРИЧКА ПЛАНИНА
 • Връх Острика - 1671 м
  • Достъп: Ограничен - връх Острика попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходен пункт: село Драгойчинци, община Трекляно
ЧЕРНА ГОРА
 • Връх Тумба - 1129 м
  • Достъп: Свободен
  • Изходни пунктове:
   • село Беренде, община Земен
   • село Гигинци, община Брезник
ЧУДИНСКА ПЛАНИНА
 • Връх Арамлия - 1497 м
  • Достъп: Ограничен - връх Арамлия попада в граничната ивица и посещението му се допуска само с разрешение от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46, телефон: 02 / 983-18-65, факс: 02 / 988-58-67, E-mail, Web-сайт
  • Изходен пункт: село Гурбановци, община Кюстендил - ок. 0,30 ч
Към Началото
 
Обратно към Заглавната страница