Водач за българските планини
ЗЕМНИ И СКАЛНИ ПИРАМИДИ

ПИРИН
- Кресненски земни
- Кърлановски земни
- Мелнишки земни

РИЛА
- Джермански земни
- Стобски земни

РОДОПИ
- Кърджалийски скални

СТАРА ПЛАНИНА
- Кътински земни