Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

БЕЛАСИЦА

1 2 3 4 5

Автор: Аспарух Марковски

 На триграничния

връх Тумба (1880 м)

Автор: Красимир Новаков

 Българският "клин"

при връх Тумба

Автор: Красимир Новаков

Поглед към връх Тумба

Автор: Красимир Новаков

Петричкият манастир

"Св. Петка" в

подножието на Беласица

Автор: Ники Николов

Пред връх Радомир -

поглед от запад.

Вижда се и част

от Билния път

Автор: Ники Николов

Сред южния склон

на Беласица.

 Вляво - част от

Бутковското езеро

Автор: Ники Николов

На фона на

Бутковското езеро

Автор: Ники Николов

На фона на

Дойранското езеро

1 2 3 4 5