Пред връх Радомир - поглед от запад. Вижда се и част от Билния път

Пред връх Радомир - поглед от запад. Вижда се и част от Билния път