На фона на Бутковското езеро

На фона на Бутковското езеро