Сред южния склон на Беласица.  Вляво - част от Бутковското езеро

Сред южния склон на Беласица.  Вляво - част от Бутковското езеро