Дял Чернатица - Асеновата крепост (пред входа на черквата Св. Богородица Петричка)

Дял Чернатица - Асеновата крепост

(пред входа на черквата "Св. Богородица Петричка")