Дял Чернатица - Асеновата крепост (сред руините на крепостта, на фона на черквата Св. Богородица Петричка)

Дял Чернатица - Асеновата крепост

(сред руините на крепостта, на фона на черквата "Св. Богородица Петричка")