На границата между Переликско-Преспански дял и Жълти дял - Дяволският мост на река Арда край град Ардино

На границата между Переликско-Преспански дял и Жълти дял -

Дяволският мост на река Арда край град Ардино