Переликско-Преспански дял - Национална астрономическа обсерватория Рожен

Переликско-Преспански дял - Национална астрономическа обсерватория "Рожен"