Дял Добростан - Сливовдолското падало е най-високият водопад в Родопите (49 м)

Дял Добростан - Сливовдолското падало е най-високият водопад в Родопите (49 м)