Средна Стара планина, Златишко-Тетевенска планина - паметникът на героя от Априлското въстание Никола Караджов (над град Клисура)

Средна Стара планина, Златишко-Тетевенска планина - паметникът на героя от

Априлското въстание Никола Караджов (над град Клисура)