Средна Стара планина, Златишко-Тетевенска планина - връх Кордуна (1822 м), гледан от подножието на връх Свищиплаз

Средна Стара планина, Златишко-Тетевенска планина -

връх Кордуна (1822 м), гледан от подножието на връх Свищиплаз