Водач за българските планини

ФОТОГАЛЕРИЯ

СТАРА

ПЛАНИНА

1 2 3 4 5

Автор: Камен Иванов

Средна Стара планина,

Калоферска планина -

по Тарзановата пътека

от хижа "Рай"

за връх Ботев

Автор: Марина Николова

Средна Стара планина,

Калоферска планина -

връх Ботев (2376 м) -

първенец на Стара

планина (триангулачната

пирамида зад сградите

на върха)

Автор: Марина Николова

Средна Стара планина,

Калоферска планина -

релейната станция на

връх Ботев (2376 м)

през лятото

Автор: Красимир Новаков

Средна Стара планина,

Калоферска планина -

 водопад Кадемлийско

пръскало (72 м)

Автор: Красимир Новаков

Средна Стара планина,

Калоферска планина -

водопад Бабско

пръскало (54 м)

Автор: Красимир Новаков

Средна Стара планина,

Калоферска планина -

хижа "Мазалат"

Автор: Красимир Новаков

Средна Стара планина,

Калоферска планина

масив Триглав -

хижа "Соколна"

Автор: Красимир Новаков

Средна Стара планина,

Шипченска планина -

местност Узана,

Географският център

на България с

връх Исполин (1524 м)

Автор: Красимир Новаков

Средна Стара планина,

Шипченска планина -

бившият дом-паметник

на БКП на

връх Малка Бузлуджа

Автор: Красимир Новаков

На границата между

Средна Стара планина и

Източна Стара планина -

прохода Вратник,

пътен кантон "Табелите"

Автор: Красимир Новаков

Източна Стара планина,

Камчийска планина -

природна забележителност

Чудните скали

1 2 3 4 5