Средна Стара планина, Шипченска планина - местност Узана, Географският център на България с връх Исполин (1524 м)

Средна Стара планина, Шипченска планина -

местност Узана, Географският център на България с връх Исполин (1524 м)