Средна Стара планина, на границата между Троянска планина и Калоферска планина - пред табелата на резервата Стара река

Средна Стара планина, на границата между Троянска планина и Калоферска планина -

пред табелата на резервата "Стара река"