Средна Стара планина, Калоферска планина - водопад Райско пръскало (124 м) - най-високият постоянен водопад в България

Средна Стара планина, Калоферска планина - водопад Райско пръскало

(124 м) - най-високият постоянен водопад в България