Средна Стара планина, Калоферска планина - връх Ботев (2376 м) - първенец на Стара планина (триангулачната пирамида зад сградите на върха)

Средна Стара планина, Калоферска планина -

връх Ботев (2376 м) - първенец на Стара планина

(триангулачната пирамида зад сградите на върха)