Средна Стара планина, Троянска планина - изгрев зад връх Голям Купен (2169 м); на заден план - връх Ботев

Средна Стара планина, Троянска планина - изгрев зад връх

Голям Купен (2169 м); на заден план - връх Ботев