Телевизионната кула на връх Копитото (1348 м)

Телевизионната кула на връх Копитото (1348 м)