Завалска планина; ридът Црънча - 3

Завалска планина; ридът Црънча - 3