АВТОСТАНЦИЯ "ГАРА ИСКЪР" - СОФИЯ

 

Автостанция Гара Искър - София

 • Местоположение: в индустриална зона "Гара Искър", близо до жп гара Искър
 

"Център за градска мобилност"

 
 
 • Как да стигнем до автостанция "Гара Искър" с градския транспорт?
  • с автобус № 604, спиращ на автостанцията
  • с автобус № 88 до близката спирка "кв. Гара Искър" (№№ 0034 и 0033), откъдето пеша. Тук спират и автобуси №№ 7 и 8
  • с трамвай № 20 до близката спирка "кв. Гара Искър" (№№ 0036 и 0035), откъдето пеша
  • с трамвай № 23 до спирка "28-ми пощенски клон" (№№ 1409 и 1410), откъдето около 5 минути пеша
  • Разписание на наземния градски транспорт
 
 • Информацията е в сила към 01.08.2015 г.