АВТОСТАНЦИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - СОФИЯ

 

Автостанция Гео Милев - София

  • Местоположение: в квартал "Гео Милев", до резервното трамвайно ухо
 

"Център за градска мобилност"

  • Спиркознаци №№: 0052 / 0053
  • Име на спирката: "Автостанция Гео Милев"
  • Начална / крайна спирка на автобусни линии: №№ 1, 3, 5, 6, 11 и 75
 
 
  • Как да стигнем до автостанция "Гео Милев" с градския транспорт?
 
  • Информацията е в сила към 01.08.2015 г.