АВТОСТАНЦИЯ "ИЛИЯНЦИ" - СОФИЯ

 

Автостанция Илиянци - София

 • Местоположение: в квартал "Илиянци", до последната спирка на трамвая (трамвайното ухо)
 

"Център за градска мобилност"

 • Спиркознаци №№: 0058 / 2608
 • Име на спирката: "Автостанция Илиянци"
 • Начална / крайна спирка на автобусни линии: № 25, 29
 
 
 
 • Как да стигнем до автостанция "Илиянци" с градския транспорт?
  • с трамваи №№ 11 и 12 до съседната спирка "кв. Илиянци" (№ 0847), откъдето пеша. В посока центъра на София трамваите тръгват от близката спирка "кв. Илиянци" (№ 0848), намираща се в другия край на трамвайното ухо
  • Разписание на наземния градски транспорт
 
 • До 01.03.2012 г. на автостанция "Илиянци" беше началната/крайна спирка на общо пет автобусни линии. Постепенно на три от тях бяха променени маршрутите, а оттам и началните им и крайни спирки:
  • от 01.03.2012 г. автобус № 26 не тръгва от автостанция "Илиянци", а от кв. "Обеля". Движи се само в делнични дни
  • от 25.10.2012 г. автобус № 27 не тръгва от автостанция "Илиянци", а от автостанция "Север" (до жп гара София-Север)
  • от 15 юни 2015 г. автобусни линии №№ 26 и 87 бяха обединени под общ номер 26. Обединеният автобус № 26 се движи само в делнични дни, а автобусна линия № 87 беше закрита
 
 • Информацията е в сила към 01.08.2015 г.