АВТОСТАНЦИЯ "СЛИВНИЦА" - СОФИЯ

 

Автостанция Сливница - София

 • Местоположение: в ж.к. "Люлин 8", на бул. "Панчо Владигеров", до метростанция "Сливница"
 

"Център за градска мобилност"

 • Спиркознаци №№: 1063 / 1061
 • Име на спирката: "Метростанция Сливница"
 • Начална / крайна спирка на автобусни линии: №№ 44, 44-Б, 47, 48, 49 и 54
 • Забележка: Снимката и GPS координатите са на началната спирка. Крайната спирка е от другата страна на бул. "Панчо Владигеров"
 

"Център за градска мобилност"

 • Спиркознак №: 2220 / Спиркознак №: 2397
 • Име на спирката: "ул. Търново" / "ж.к. Люлин 8"
 • Местоположение: Намира се на около 400 м от Автостанция "Сливница", при автобусното и резервното тролейбусно обръщало
 • Начална / крайна спирка на автобус: № 42
 • Забележка: Началната спирка е "ул. Търново", а крайната - "ж.к. Люлин 8"

Начална/крайна спирка на автобус № 42 - ул. Търново/ж.к. Люлин 8

 

"Център за градска мобилност"

 

Други линии, спиращи на автостанция "Сливница"

 
 • Как да стигнем до автостанция "Сливница" с градския транспорт?
  • с метро до съседната метростанция "Сливница", откъдето пеша
  • с автобуси №№ 82 и 108 до близката спирка "Метростанция Сливница" (№ 1061), откъдето автостанцията е на около 3 минути пеша през пешеходния подлез. Спирка № 1061 е и крайна спирка на автобусни линии №№ 44, 44-Б, 47, 48, 49 и 54
  • с автобуси №№ 82, 108 и 309 до близката спирка "Метростанция Сливница" (№ 1060), откъдето автостанцията е на около 2-3 минути пеша
  • с автобус № 81 до близката спирка "Метростанция Сливница" (№ 1062), откъдето автостанцията е на около 4-5 минути пеша
  • с автобуси №№ 81 и 309 до близката спирка "Метростанция Сливница" (№ 1059), откъдето автостанцията е на около 5 минути пеша
  • с тролейбус № 6 до близката спирка ул. "Търново" (№№ 2220 и 2221), откъдето автостанцията е на около 5 минути пеша
  • с автобус № 42 до близката спирка ул. "ж.к. "Люлин 8" (№ 2397), откъдето автостанцията е на около 5 минути пеша
  • Разписание на метрото
  • Разписание на наземния градски транспорт
 
 • В недалечното минало крайградските автобусни линии за град Банкя и село Божурище (от 1997 г. - град) са с начална спирка автостанция "Захарна фабрика". С въвеждането на 28.01.1998 г. в експлоатация на първия участък от първия диаметър на метрото от метростанция "Сливница" до метростанция "Константин Величков" и с оглед осигуряване на връзка на пътниците от тези крайградски автобуси с метрото, на 1 юни 2000 г. е открита автостанция "Сливница". След тази дата автостанция "Захарна фабрика" е със затихващи функции, като от нея тръгват автобуси и маршрутки за град Сливница и околните села
 • От 2000 г. до 19.01.2013 г. автобус № 42 за град Банкя е с начална спирка автостанция "Сливница", а от обръщалото на ул. "Търново" (ж.к. "Люлин 8") през същия период тръгваше автобус № 43 за град Банкя. От 19.01.2013 г. на мястото на закритата линия № 43, започва да се движи автобус № 42
 • От 19.01.2013 г. са създадени три нови автобусни линии: № 47, № 48 и № 49, които са с начална спирка "метростанция Сливница" и крайни спирки, съответно в: квартал "Градоман", квартал "Михайлово" и село Клисура
 • Забележка: Промените, в сила от 19.01.2013 г., са въведени експериментално от 21.05.2012 г.

 

 
 • Информацията е в сила към 01.05.2016 г.