АВТОСТАНЦИЯ "ЗАПАДЕН ПАРК" - СОФИЯ

 

Автостанция Западен парк - София

 • Местоположение: в квартал "Западен парк", до последната спирка на трамвая (трамвайното ухо)
 

"Център за градска мобилност"

 

"Център за градска мобилност"

 • Спиркознак №: 2568 и Спиркознак №: 2567
 • Име на спирката: "ж.к. Западен парк". Намира се на бул. "Александър Стамболийски"
 • Спирка на преминаващ автобус: № 56
 • Метростанция "Вардар" - автостанция "Западен парк"- квартал "Суходол" - село Мало Бучино (№ 56)
 • През периода от 1979 г. до 24.09.2009 г. автобус № 56 за село Мало Бучино има за начална/крайна спирка автостанция "Западен парк", която първоначално се нарича "ж.к. Христо Михайлов". От 2009 г., с оглед подобряване на транспортното обслужване, началната/крайната спирка на автобус № 56 беше изместена при метростанция "Вардар" (югозападен вход/изход), като автобусът минава покрай автостанция "Западен парк", спирайки на спиркознаци №№ 2568 и 2567
 
 • Как да стигнем до автостанция "Западен парк" с градския транспорт?
  • с автобуси №№ 72 и 77, спиращи на автостанцията
  • с трамвай № 10 до съседната спирка "ж.к. Западен парк" (№ 0618), откъдето пеша. В посока центъра на София трамваите тръгват от близката спирка "ж.к. Западен парк" (№ 0619), намираща се на пешеходен остров на бул. "Александър Стамболийски"
  • Разписание на наземния градски транспорт
 

"Център за градска мобилност"

 • Спиркознак №: 2572
 • Име на спирката: "метростанция Вардар". Намира се на ул. "Булина ливада", близо до бул. "Царица Йоанна"
 • Начална / крайна спирка на автобусни линии: №№ 45 и 56

Начална/крайна спирка на автобус № 56 - Метростанция Вардар

 
 • Как да стигнем до началната/крайната спирка на автобус № 56 с градския транспорт?
  • с автобус № 45, спиращ на спирката
  • с метро до съседната метростанция "Вардар", откъдето пеша
  • с трамвай № 8 до спирка "метростанция Вардар" (№ 1045 и № 1046), откъдето спирката е на около 2 минути пеша
  • с автобус № 77 до спирка "метростанция Вардар" (№ 1044 и № 1047), откъдето спирката е на около 6 минути пеша през пешеходния подлез
  • Разписание на метрото
  • Разписание на наземния градски транспорт
 
 • Информацията е в сила към 01.05.2016 г.