ЛИФТОВЕ (ВЪЖЕНИ ЛИНИИ)
 

Описани са пътническите лифтове из българските планини с техническите им характеристики, телефони за справка, изходни пунктове, близки обекти от горните им станции. Посочени са и цените на лифтовете.

Трябва да се има предвид, че лифтовете се спират всяка година за профилактични прегледи (подготовка на въжените линии за зимна, съответно лятна експлоатация), а освен това сравнително често се повреждат. Лифтовете се спират и при много тежки атмосферни условия (силен вятър, гръмотевична буря), както и при повреди в осигурителните устройства и в средствата за свръзка.

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии

 

Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми