ТУРИСТИЧЕСКАТА МАРКИРОВКА

Много от маршрутите в българските планини са маркирани с цел да се подпомогне ориентирането на туристите и обезопаси тяхното движение при лоши атмосферни условия

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
bulletМаркират се пътеките водещи до туристически хижи и заслони, върхове, чешми, извори, езера, водопади, пещери, природни феномени, исторически паметници и други забележителни места
bulletНай-често с маркировка са свързани населените места с хижите и хижите помежду им
bulletПри правилно поставяне на маркировъчните знаци не е нужна специална подготовка за придвижването до съответния обект
bulletМаркировъчните знаци трябва да са поставени така, че да се виждат еднакво добре и от двете посоки на движение:

Правилно поставяне на маркировъчни знаци-1   Правилно поставяне на маркировъчни знаци-2

bulletОбикновено с туристическата маркировка се маркират най-късите и удобни пътища, преминаващи през безопасни, хубави или забележителни места
bullet ОСНОВНО ПРАВИЛО: При загубване на маркировката по непознат маршрут е нужно да се върнем обратно до последния забелязан маркировъчен знак и оттам да продължим търсенето си

ЛЯТНА МАРКИРОВКА
 
bulletЗа маркиране на летни маршрути се използва основно лентова маркировка, представляваща три водоравни ивици, допрени една до друга, от които средната представлява основният ориентиращ цвят, а страничните ивици служат за привличане на вниманието. Използват се четири ориентиращи цвята: червен, зелен, син и жълт, а за привличащ цвят се използва белият. Все още се срещат и стари маркировъчни знаци, при които за привличащ цвят е използван жълтият:

Лентова маркировка (жълта, червена и зелена) - размери         Синя лентова маркировка

bulletПрофесионално поставената лентова маркировка се познава по това, че е направена с помощта на шаблон, върху неподвижни предмети (дървета, стени на сгради, скали, неподвижни камъни и др.), със следните размери:

Шаблон за нанасяне на лентова туристическа маркировка върху неподвижни предмети - размери

bulletНапоследък все по-често се използват готови трицветни метални табелки, които се заковават върху дървета
bulletЧервеният цвят, като  най-силно привличащ вниманието, се използва за маркиране предимно на билни маршрути, а останалите цветове - за маркиране на второстепенни маршрути. С червена маркировка са маркирани изцяло и трите международни маршрута, минаващи през България - Е-3, Е-4 и Е-8. За допълнително маркиране на последните са използвани и малки квадратни жълти табелки с надпис "Е-3", "Е-4" или "Е-8" и стрелка сочеща посоката на маршрута:

Малки квадратни жълти табелки с надпис Е-3 ( Е-4,  Е-8)
bulletНе е туристическа лентова маркировка "черна ивица между две бели", въпреки че има същият вид и размери като туристическата:

Черна ивица между две бели - не е туристическа маркировка

bulletДруг основен маркировъчен знак е стрелката. Най-често тя е във вид на табелка, като с нея освен посоката на движение се указва и мястото, докъдето маркировката води. Има две основни разновидности табелки, според времето когато са поставяни: жълти с черни букви (по-старите) и бели с черни букви (по-новите):

Лява и дясна табелки - размери

bulletПонякога стрелката е нанесена чрез шаблон, с боя, със следните размери:

 Шаблон за нанасяне на стрелки с боя - размери

bulletПред хижите, в изходните пунктове, както и на важни кръстовища се поставят указателни табла, които нагледно, със схематични изображения, осведомяват за по-важните туристически обекти, разстоянието между тях и цвета на използваната маркировка:

Указателно табло
bulletМаркирането на кръстопът с лентова маркировка се извършва по следните два начина
bullet

Маркиране на кръстопът в една посока:
Маркиране на кръстопът в една посока

bullet

Маркиране на кръстопът в две посоки:
Маркиране на кръстопът в две посоки

bulletПо билните части на планините съществуват и т.нар. пирамидки - купчинки от камъни, поставяни от туристи или овчари за ориентиране при лоши атмосферни условия през лятото или при избор на маршрут в технически сложен участък. На някои места по един маршрут има няколко варианта, маркирани по този начин и правилният избор е затруднен
bulletПрез лятото, при лоши атмосферни условия, движението по зимната маркировка е много препоръчително, въпреки че е в повечето случаи е свързано с преодоляването на по-голяма денивелация
bulletНа някои от по-новите туристически карти са нанесени цветовете на маркираните маршрути. Поради многото допуснати грешки (в цветовете, в точното трасе на маршрутите; налице са немаркирани маршрути, нанесени на картите като маркирани, както и обратното и др.) се препоръчва информацията да се използва с повишено внимание

ЗИМНА МАРКИРОВКА

 
bulletЗимната маркировка се състои основно от метални колове (тръби от 1,5 до 2 цола; 1 цол = 2,54 см), здраво забити в земята (най-малко на 60 см) и бетонирани. Коловете са боядисани с блажна боя в контрастни на снега редуващи се черни и жълти ивици, широки 20 см:

Зимна маркировка с метални колове - размери

bulletИма и изключения, като зимната маркировка от хижа "Мусала" до връх Мусала, където са използвани металните релси, служили за стълбове на изоставената телефонна линия до върха:

Връх Мусала с изоставената телефонна линия до върха

Връх Мусала с изоставената телефонна линия до върха

bulletМеталните колове се използват за маркиране на маршрути в откритите части на планините, както и при излизане на маршрут от гора на големи открити местности (поляни, сечища)
bulletЗимната маркировка е поставена по маршрути с липсваща или понижена лавинна опасност - за повече подробности виж в изключително ценния Планински зимен пътеводител на Аспарух Марковски
bulletНа Витоша някои от зимните маршрути са маркирани с маркировъчни колове с поставени в горния им край триъгълни табелки с число, показващо поредния номер на кола по съответния маршрут
bulletПо някои от маркираните с метални колове маршрути в българските планини са поставени т. нар. азимутни табелки. Всяка една табелка показва на какво разстояние е предходният и следващият кол, както и каква е посоката към него. На някои от по-новите табелки са посочени и поредният номер на кола и на съседните му колове:

Азимутна табелка по маршрута: хижа Мальовица - заслон Страшното езеро

Азимутна табелка по маршрута: хижа "Мальовица"

- заслон "Страшното езеро"

 

bulletСхемата, изобразяваща всички поставени по даден маршрут азимутни табелки се нарича азимутна схема:

Азимутна схема в последния участък по маршрута: хижа Ловна - хижа Рилски езера (през местността Зла бара)

Азимутна схема в последния участък по маршрута: хижа "Ловна" -

хижа "Рилски езера" (през местността Зла бара)

 

bulletСъществуващата зимна маркировка е нанесена на азимутни карти, които обаче не са масово разпространени
bulletВ определени участъци зимната маркировка е в доста лошо състояние, коловете на много места са изпочупени или отрязани от "предприемчиви" стопани
bulletИзползват се и следните предупредителните табели за лавини и лавиноопасни долини:

Предупредителна табела за лавина     Предупредителна табела за лавиноопасна долина

Към Началото
Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.