МАНАСТИРИТЕ В ЕРУЛСКА ПЛАНИНА
 • ГЛОГОВИШКИ МАНАСТИР "СВ. НИКОЛАЙ"

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Глоговишкият манастир се намира в местността Бранище, в северното подножие на Ерулска планина и отстои на около 3 км южно от село Глоговица
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е в средата на ХІХ в. (1865 г.), а понастоящем черквата и жилищната му сграда са в развалини
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: черквата (13,80 х 5,60 м) е еднокорабна и едноапсидна сграда, като от външната страна на апсидата й е вградено парче от антична елипсовидна колона
 • ЕРУЛСКИ МАНАСТИР "СВ. ТРОИЦА"

  Ерулски манастир Св. Троица - храмът

  Ерулски манастир "Св. Троица" - храмът

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Ерулският манастир се намира в местността Манастира в Ерулска планина и отстои на около 4 км югозападно от село Ерул
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а е възобновен през ХІХ в. (1832 г.). Понастоящем е периодично действащ, като черквата му е възобновена през 2006 г.
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: от манастира е запазена еднокорабната, едноапсидна и без притвор черква (10,50 х 5,60 м), с два входа - от запад и от юг. До западния вход на храма се намира каменен жертвеник. Личат останки от жилищна сграда и параклис
 • ОДРАНИШКИ МАНАСТИР "СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ"

  Одранишки манастир Св. св. Петър и Павел - общ изглед

  Одранишки манастир "Св. св. Петър и Павел" - общ изглед

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Одранишкият манастир се намира в Ерулска планина, край село Одраница
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХVІІ-ХVІІІ в., а е възобновен през 2001 г. Понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от еднокорабна, едноапсидна и с две конхи черква, жилищна сграда и параклис
Към Началото
Обратно към Заглавната страница