МАНАСТИРИТЕ В КОНЯВСКА ПЛАНИНА
 • ГОРНОКОЗНИЧКИ МАНАСТИР

  Горнокознички манастир - възстановената манастирска чешма

  Горнокознички манастир - възстановената манастирска чешма

  • Наричан още: Кознички манастир
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Горнокозничкият манастир се намира в Конявска планина, над село Горна Козница
  • Историческо развитие и сегашно състояние: Освен предания, няма запазени други данни за историята на манастира. В наши дни за него свидетелстват останки от черквата, както и възобновената манастирска чешма
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: останките от черквата
 • ЖАБЛЯНСКИ МАНАСТИР "СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ"

  Жаблянски манастир Св. Йоан Кръстител - черквата

  Жаблянски манастир "Св. Йоан Кръстител" - черквата

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Жаблянският манастир се намира в Димовгробския дял на Конявска планина, в местостта Вирова гарина под връх Курилово и отстои на около 2 км южно от село Жабляно
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а е опустошен по време на турското робство. Възобновен е през ХVІІІ в. Сега е постоянно действащ старостилен манастир. Монасите издават Жития на светиите, преведени на български от църковно-славянския текст на Чети-минеите на Св. Димитрий Ростовски
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от трикорабна, триапсидна и еднокуполна черква (построена през 1884 г.), жилищни и стопански сгради. През първата половина на ХІХ в. в манастира е основано килийно училище. От 1879 г. до смъртта си през 1881 г. игумен на манастира е видният педагог и деец на църковно-националните борби Аверкий Попстоянов, погребан до черквата. Манастирът е обявен за паметник на културата
 • ЗЕМЕНСКИ МАНАСТИР "СВ. ЙОАН БОГОСЛОВ"

  Земенски манастир - уникалната манастирска черква

  Земенски манастир - уникалната манастирска черква

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Земенският манастир се намира в подножието на планина Риша, дял от Конявска планина и отстои на около 1,5 км южно от град Земен
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІ в., а след падането на България под турско робство запустява. Възобновен е през ХІХ в. В годините след 09.09.1944 г. е обявен за музей, а от 2004 г. е филиал на Националния исторически музей
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: Земенският манастир представлява комплекс, състоящ се от черква и жилищни сгради. Черквата (9 х 9 м) е с изключително оригинален план, непознат по българските земи – триапсидна, кръстокуполна (кръст, вписан в квадрат) с купол, разположен върху висок цилиндричен барабан. Смята се, че е построена през ХІ – ХІІ в. Стенописите са в две живописни слоя – от ХІ и от ХІІ-ХІV в. – запазени са ктиторските образи на деспот Деян и жена му Доя, на Св. Иван Рилски, Св. Климент Охридски, Св. Йоаким Осоговски и др. Жилищните сгради са строени през ХІХ в. В близост до манастира, в Земенския пролом, се намират останките от крепостта Землънград. Земенският манастир е обявен за паметник на културата
  • Литературни източници и снимки:
  • Връзки:
   • телефон: 07741 / 20-29
   • GSM: 0896 / 72-03-38
 • ИЗВОРСКИ МАНАСТИР "СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ"

  Манастирският храм през 1998 г. - преди възстановяването

  Манастирският храм през 1998 г. - преди възстановяването

  Манастирският храм през 2008 г. - след възстановяването

  Манастирският храм през 2008 г. - след възстановяването

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Изворският манастир се намира в Колошкия дял на Конявска планина и отстои на около 1 км южно от село Извор. На няколко километра от манастира се намира туристическа хижа "Момин кладенец"
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а е възобновен след Освобождението от турско робство. След 09.09.1944 г. постепенно запада и доскоро от него бяха запазени само развалини от черквата (17 х 5 м) и останки от жилищна сграда. През периода 2007-2008 г. е възобновен под старото му име "Св. Дух"
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: възобновената черква с кладенец до нея
Към Началото
Обратно към Заглавната страница