МАНАСТИРИТЕ В ПИРИН
 • МЕЛНИШКИ МАНАСТИР "СВ. БОГОРОДИЦА СПИЛЕОТИСА"

  • Наричан още: манастир "Св. Зона"
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Мелнишкият манастир е разположен върху малка тераса в източната част на възвишението Св. Никола, югоизточно от град Мелник
  • Историческо развитие и сегашно състояние: манастирът е основан от деспот Алексий Слав в началото на ХІІІ в., който му дава специални привилегии с грамота от 1220 г. - с нея подарява на манастира село Катуница. По-късно става метох на Ватопедския манастир в Атон. От средата на ХІХ в. започва да запада, като окончателно престава да функционира по време на Първата световна война. Понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: от манастира е запазена възстановената през 40-те години на ХХ в. черква "Св. Спиридон". От запазените останки е видно, че манастирът е притежавал класическата канонична схема на средновековните манастири – монашески килии, заграждащи двора, трапезария, игуменарница, зала за гости, библиотека, защитна кула. В манастирския комплекс е имало две черкви – "Св. Богородица Спилеотиса" и "Св. Спиридон", както и гробничен параклис. Днес манастирът попада в културно-историческия резерват "Мелник" и е обявен за паметник на културата
 • НЕВРОКОПСКИ МАНАСТИР "СВ. БОГОРОДИЦА - ЖИВОПРИЕМНИЙ ИЗТОЧНИК"

  Неврокопски манастир Св. Богородица-Живоприемни Източник (2002 г.)

  Неврокопски манастир "Св. Богородица-Живоприемни Източник" (2002 г.)

  • Наричан още: Гоцеделчевски манастир "Св. Богородица - Живоприемний източник"
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Неврокопският манастир се намира в Южен Пирин. Отстои на 2 км югозападно от град Гоце Делчев (до 1950 г.: град Неврокоп)
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а по време на турско робство е разрушен. Възобновен е в края на ХІХ в. (1888 г.), а понастоящем е постоянно действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от малка, еднокорабна, с притвор и частично стенописана черква (построена през 1901 г.), жилищни и стопански сгради. Обявен е за паметник на културата
  • Връзки:
   • телефон: 0751 / 6-08-79
   • телефон: 0751 / 6-08-99
 • ОБИДИМСКИ МАНАСТИР "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН"

  Обидимски манастир Св. Пантелеймон - черквата

  Обидимски манастир "Св. Пантелеймон" - черквата

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Обидимският манастир се намира в Пирин планина. Отстои на около 4 км северозападно от село Обидим и на около 3 км югоизточно от град Добринище
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през 20-те години на ХХ в. Сега е постоянно действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищна и стопанска сграда. Обявен е за паметник на културата
 • РОЖЕНСКИ МАНАСТИР "РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО"

  Роженски манастир - общ изглед; вляво - костницата

  Роженски манастир - общ изглед; вляво - костницата

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Роженският манастир се намира в югозападната част на северния дял на Пирин планина. Отстои на около 1 км югозападно от село Рожен и на около 2,5 км североизточно от град Мелник
  • Историческо развитие и сегашно състояние: в миналото се е смятало, че Роженският манастир е основан през ХІІІ в. (1220 г.) от деспот Алексий Слав. Новите проучвания показват, че манастирът, под името "Св. Георги", наистина е основан през ХІІІ в., но от византийския военачалник Георги Кондостефан Каламеас и жена му, които през 1309 г. го подарили на светогорския грузински манастир "Ивирон" (Иверски манастир). Опожарен е в края на ХVІІ–началото на ХVІІІ в., а по-късно е бил възстановен. По време на турското робство манастирът е под гръцко влияние като метох на Иверския светогорски манастир. От 1912 г. Роженският манастир отново става български, но спорът за собствеността е разрешен окончателно през 1921 г. от арбитражния съд в Хага - в полза на България. Понастоящем е постоянно действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс, състоящ се от черква, параклис-костница, жилищни и стопански сгради. Роженският манастир е един от големите манастири в България. Манастирският двор има формата на неправилен шестоъгълник и е ограден от жилищни постройки (построени през ХVІІІ в.) от пет страни и с висок зид от шестата. Манастирската черква (22 х 10 м) е построена през ХVІ в., а през 1600 г. е пристроен притворът й. Представлява трикорабен, триапсиден, безкуполен храм, с двуделен притвор и с открити галерии от юг и запад. Северният дял на притвора е оформен като параклис, посветен на Св. св. Козма и Дамян и в него се намира забележителният с реализма си ктиторски портрет на Мелания монахиня (1732 г.). В черквата са запазени стенописи от 1597, 1611, 1715 и 1732 г., като преобладаващ дял имат последните, както и стъклописи от 1715 г. Забележителни с високата си художествена стойност са дърворезбованите иконостаси и иконостасните икони. Извън манастира и недалеч от него е двуетажният параклис-костница "Рождество на Св. Йоан Кръстител", с апсида в самата му източна стена - построен през 1597 г. и стенописан през 1662 г. В близост до манастира (на около 200 м източно) е черквата "Св. св. Кирил и Методий", построена през 1914 г., за да обслужва българите, които гърците не пускали в манастира. Инициативата за построяването й е на легендарния български воевода Яне Сандански (1872-1915 г.), който след злодейското му убийство е погребан източно от черковната апсида. Край манастира се намират прочутите Мелнишки земни пирамиди. Роженският манастир е обявен за паметник на културата
  • Връзки:
   • телефон: 07437 / 22-22
 • САНДАНСКИ МАНАСТИР "СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН"

  Сандански манастир Св. св. Козма и Дамян - общ изглед

  Сандански манастир "Св. св. Козма и Дамян" - общ изглед

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Санданският манастир се намира в североизточния край на гр. Сандански, на десния бряг на река Санданска Бистрица
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а е възобновен през 20-те години на ХХ в. (1928 г.). Понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от еднокорабна и едноапсидна черква, параклис "Св. Петка" и жилищна сграда. Обявен е за паметник на културата
Към Началото
Обратно към Заглавната страница