МАНАСТИРИТЕ В ПЛАНА
 • АЛИНСКИ МАНАСТИР "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

  Алински манастир Възнесение Господне - черквата през 2002 г.

  Алински манастир "Възнесение Господне" - черквата през 2002 г.

  Композиция Старозаветна Св. Троица - стенопис от храма

  Композиция "Старозаветна Св. Троица" - стенопис от храма

  Жилищната сграда на манастира през 1995 г. - дн. несъществуваща

  Жилищната сграда на манастира през 1995 г. - дн. несъществуваща

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Алинският манастир е разположен на левия бряг на Манастирска река, под връх Калето (1190 м н. в.) в планина Плана. Отстои на 6 км североизточно от село Алино и на 16 км северозападно от град Самоков
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХVІ-ХVІІ в., а е възобновен през ХVІІІ-ХІХ в. Понастоящем е постоянно действащ - без монаси
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: манастирът представлява комплекс от черква и жилищна сграда. Черквата (7,5 х 3,8 м) е вкопана на 1 м в земята еднокорабна, едноапсидна, с една конха от север и без притвор постройка и е изцяло изографисана през 1626 г. Западната й фасада е оформена с анти (издаване на свода, северната и южната стена), които представляват своеобразен открит притвор. Обявен е за паметник на културата
 • ЖЕЛЕЗНИШКИ МАНАСТИР "СВ. ДУХ"

  Черквата-параклис Св. Дух на мястото на стария манастирски храм

  Черквата-параклис "Св. Дух" на мястото на стария манастирски храм

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Останките от Железнишкия манастир се намират на връх Манастирище (1338 м н. в.) - първенец на Плана планина
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а понастоящем от него са останали развалини. През 2001 г. на мястото на стария храм е построена малка черква "Св. Дух". За съжаление наскоро след това в съседство беше монтиран предавател на мобилен сигнал на оператора "Глобул" със собствен генератор за производство на ток, който със шума си нарушава сакралността на святото място
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: от манастира са останали развалините от двете черкви ("Св. Дух" и "Св. Троица") и от жилищните сгради, обект на иманярски набези. За посетителя интерес представлява новата черква-параклис "Св. Дух", която е достъпна за посещение
 • КОКАЛЯНСКИ МАНАСТИР "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"

  Кокалянският манастир Св. Архангел Михаил през 2000 г. (преди издигането на масивната ограда)

  Кокалянският манастир "Св. Архангел Михаил" през 2000 г. (преди издигането на масивната ограда)

  • Наричан неправилно: Урвички манастир "Св. Архангел Михаил"
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Кокалянският манастир се намира в Плана планина, високо над река Искър в Панчаревския й пролом. Отстои на около 3,5 км югоизточно от село Кокаляне
  • Историческо развитие и сегашно състояние: въпреки, че една легенда отнася основаването му още от времето на цар Самуил, вероятно това е станало по-късно - през Второто българско царство. Предполага се, че още при турското нашествие е разрушен. През ХVІ в. е възобновен, но често е нападан и ограбван. Оттогава не е прекратявал дейността си и понастоящем е постоянно действащ. Преди откриването на днешния Панчаревски манастир от пророчицата Баба Бона Велинова неправилно е смятан за наследник на споменавания в историческите извори Урвички манастир
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: манастирът представлява комплекс от еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и без притвор черква, параклиси "Успение Богородично" и "Св. Иван Рилски", жилищни и стопански сгради, както и красива камбанария, построена през 2000 г. Сегашната черква е построена през 1896 г. на мястото на старата, издигната през 1858 г., също върху стари основи. От ХVІ в. са запазени известният Кокалянски (Урвички) сборник с интересни приписки в него, както и Кокалянското Четвероевангелие. В Националния църковен историко-археологически музей се съхранява ценна сребърна чаша-кратунка, която според легенда е била подарена на манастира лично от цар Иван Шишман. Манастирът е обявен за паметник на културата
  • Връзки:
   • GSM: 0886 / 91-94-88
 • ПОПОВЯНСКИ МАНАСТИР "СВ. ГЕОРГИ"

  Поповянски манастир Св. Георги; в дъното - планината Верила

  Поповянски манастир "Св. Георги"; на заден план - планината Верила

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Поповянският манастир е разположен в историко-географската област Палакария, в подножието на планина Плана. Отстои на около 1,5 км югоизточно от село Поповяне
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІХ в., а понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: между два вековни дъба се намира малката, полувкопана в земята, еднокорабна, едноапсидна, без купол и без стенописи черква
Към Началото
Обратно към Заглавната страница