МАНАСТИРИТЕ В РУДИНИТЕ
 • ГОРНОВРАБЧЕНСКИ МАНАСТИР "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Горноврабченският манастир се намира в планина Рудини. Отстои на около 2 км южно от село Горна Врабча
  • Историческо развитие и сегашно състояние: манастирът е основан неизвестно кога, а понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква и жилищна сграда. Обявен е за паметник на културата
 • ПЕЩЕРСКИ МАНАСТИР "СВ. НИКОЛАЙ"

  Пещерски манастир Св. Николай - манастирският храм

  Пещерски манастир "Св. Николай" - манастирският храм

  Пещерски манастир Св. Николай - жилищната сграда

  Пещерски манастир "Св. Николай" - жилищната сграда

  • Наричан още: Оряховски манастир и Мрачки манастир
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Пещерският манастир е разположен край буен карстов извор в планина Рудини. Отстои на около 2 км североизточно от село Пещера и на 5 км в същата посока от град Земен
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІІІ–ХІV в., като през 1347 г. цар Иван Александър щедро го дарява с имоти и му дава редица привилегии с Мрачката грамота, съхранявана днес в Хилендарския манастир в Света гора-Атон. По време на турското робство запустява. Възобновен е в средата на ХІХ в. (1842 г.), а по време на Руско-турската освободителна война е опожарен. Възобновен е след Освобождението. Понастоящем е изоставен
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, аязмен параклис "Св. Николай", жилищни и стопански сгради. Черквата (22 х 8 м) е еднокорабна, едноапсидна, с един купол върху висок осемстенен барабан, с две конхи и открит притвор култова сграда. Построена е на два етапа: първоначално през ХІV в. е построена малка еднокуполна триконхална черква, а през 1897 г. към нея е пристроен нов наос, като старият храм е започнал да служи като олтар. Запазени са стенописни фрагменти от ХІV в. Между село Пещера и манастира се намира красив травертинов водопад - Пещерски водопад. Манастирът е обявен за паметник на културата
  • Литературни източници и снимки:
 • ЧЕПИНСКИ МАНАСТИР "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ"

  Чепински манастир Св. Пророк Илия - манастирският храм

  Чепински манастир "Св. Пророк Илия" - манастирският храм

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Чепинският манастир е разположен край голям карстов извор в планина Рудини. Отстои на около 2 км югозападно от село Чепино
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а в края на ХІХ в. (1892 г.) е възобновен. Понастоящем е изоставен
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от еднокорабна, едноапсидна, с две певници черква (9,50 х 6,90 м) и жилищни сгради. Обявен е за паметник на културата
Към Началото
Обратно към Заглавната страница