МАНАСТИРИТЕ В СРЕДНА ГОРА
 • ВАКАРЕЛСКИ МАНАСТИР "СВ. ПЕТКА"

  Вакарелски манастир Св. Петка - храмът

  Вакарелски манастир "Св. Петка" - храмът

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Вакарелският манастир се намира във Вакарелска планина от Ихтиманска Средна гора. Отстои на около 2 км южно от село Вакарел
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан e през първата половина на ХХ в., а понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс, състоящ се от еднокорабна и едноапсидна черква и жилищна сграда
 • ГАБРЕНСКИ МАНАСТИР "СВ. ДИМИТЪР"

  Габренски манастир Св. Димитър - храмът

  Габренски манастир "Св. Димитър" - храмът

  • Наричан още: Чукуровски манастир "Св. Димитър"
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Чукуровският манастир се намира във Вакарелска планина от Ихтиманска Средна гора. Отстои на около 2 км югоизточно от село Габра (до 1934 г.: село Чукурово)
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а е възобновен през втората половина на ХІХ в. (1867 г.). Понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: състои се от еднокорабна и едноапсидна манастирска черква, построена през 1867 г. и изографисана през 1869 г.
 • ГEРМАНСКИ МАНАСТИР "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

  Германски манастир - общ изглед на манастира с Лозенската планина

  Германски манастир - общ изглед на манастира с Лозенската планина

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Германският манастир се намира в западната част на Лозенска планина от Ихтиманска Средна гора. Отстои на около 3 км югоизточно от село Герман
  • Историческо развитие и сегашно състояние: според предание манастирът е основан през Х в. и поради това се счита за най-стария от т. нар. условна манастирска група "Софийска Мала Света гора", както и за един от най-старите български манастири. Преданието го свързва с живота на Св. Иван Рилски, който според Народното му житие се е подвизавал в планината Витоша (в миналото Лозенската планина е била причислявана към Витоша). Доказателство за почитта, оказвана от местното население на Рилския светец е намереният в манастира изключително ценен Германски сборник от служби и жития на Св. Иван Рилски и на Св. Йоаким Осоговски - днес в Църковноисторическия и архивен институт (ЦИАИ) при Българската патриаршия. Погрешно се смята, че сборникът (по-известен само като: "Германски сборник") е дело на граматик Никола. В началото на ХІХ в. манастирът отново е възобновен и понастоящем е постоянно действащ. Метох (подворие) е на българския Зографски манастир "Св. Георги" в Света гора-Атон
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс, състоящ се от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата на Германския манастир е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с притвор сграда, построена през 1886 г. върху основите на стария храм. В нея се пазят ценни иконостасни икони, рисувани от Иван Доспевски. Стенописите в притвора са по-късни и са дело на ученици на проф. Любен Прашков. В двора на манастира са посадени секвои от княз Фердинанд и цар Борис ІІІ, които са ктитори на манастира. Североизточно от Германския манастир се намират останките от Германското градище. Обявен е за паметник на културата
  • Връзки:
   • телефон: 02 / 992-85-20
   • телефон: 02 / 992-85-01
 • ГОРНОВАСИЛИШКИ МАНАСТИР "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

  Горновасилишки манастир - храмът; отпред - пътят за връх Бенковски

  Горновасилишки манастир - храмът; отпред - пътят за връх Бенковски

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Горновасилишкият манастир се намира под връх Бенковски (1186 м н.в.) в планина Еледжик от Ихтиманска Средна гора. Отстои на около 6 км североизточно от село Горна Василица
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а е възобновен през втората половина на ХІХ в. (1885 г.). Понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: състои се от построената през 1908 г. голяма еднокорабна, едноапсидна и с притвор черква
 • ДОЛНОПАСАРЕЛСКИ МАНАСТИР "СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ"

  Долнопасарелски манастир - черквата

  Долнопасарелски манастир - черквата

  • Наричан още: Пасарелски манастир
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Долнопасарелският манастир се намира на десния бряг на река Искър в Червеноградския й пролом, под връх Голяма Равуля (1018 м н. в.) в Лозенска планина от Ихтиманска Средна гора. Отстои на около 3,5 км югоизточно от село Долни Пасарел
  • Историческо развитие и сегашно състояние: манастирът е основан през ХVІ в., а е възобновен през втората половина на ХІХ в. (1863 г.). Понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: състои от черква и полуразрушена жилищна сграда. Манастирската черква (15 х 7 м) е еднокорабна, едноапсидна, без притвор и без купол сграда с великолепни стенописи, рисувани през 1880 г. Забележителен е ктиторският портрет на игумена Васил Иванов от Сопот, държащ свитък с надпис "Тебе молимся Владичице, сохрани монастир и народ". Манастирът е обявен за паметник на културата. Над манастира се намира Равулското кале
  • Връзки:
   • телефон: 0722 / 6-54-89
   • E-mail
 • ЛОЗЕНСКИ МАНАСТИР "ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

  Лозенски манастир Възнесение Господне (Св. Спас) - общ изглед

  Лозенски манастир "Възнесение Господне" ("Св. Спас") - общ изглед

  • Наричан още: Долнолозенски манастир, манастир "Св. Спас"
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Лозенският манастир "Възнесение Господне" се намира под връх Полуврак (1182 м н. в.) в Лозенска планина от Ихтиманска Средна гора. Отстои на около 3 км югоизточно от центъра на квартал "Долни Лозен" на село Лозен
  • Историческо развитие и сегашно състояние: смята се, че манастирът е основан по време на Второто българско царство, въпреки че освен предания за началото му до нас не са достигнали достоверни сведения. След падането на България по турско робство неколкократно е разрушаван, като последно е бил възстановен през 1821 г. от монах Кирияк. Понастоящем е постоянно действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс, състоящ се от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата (14 х 7 м) е еднокорабна, едноапсидна сграда, увенчана с три купола, разположени върху високи осемстенни барабани. Построена е през 1821 г., а през 1869 г. е изографисана от Никола Образописов. Лозенският манастир "Възнесение Господне" е обявен за паметник на културата
  • Връзки:
   • GSM: 0897 / 81-75-66
 • ОЧУШКИ МАНАСТИР "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ"

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Очушкият манастир се намира на левия бряг на река Очушница в Септемврийски рид (в миналото: Черни рид) на Ихтиманска Средна гора. Отстои на около 2,5 км югоизточно от село Очуша
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а през първата половина на ХХ в. (1923 г.) е възобновен. Понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс, състоящ се от еднокорабна и едноапсидна черква и жилищна сграда
 • ПАНЧАРЕВСКИ МАНАСТИР "СВ. НИКОЛАЙ"

  Панчаревски манастир Св. Николай - общ изглед

  Панчаревски манастир "Св. Николай" - общ изглед

  • Наричан още: Урвички манастир
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Панчаревският манастир се намира на десния бряг на река Искър в Панчаревския й пролом, в Лозенска планина от Ихтиманска Средна гора. Разположен е в близост до развалините от прочутата крепост Урвич и отстои на около 5 км югоизточно от село Панчарево
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а след падането на България под турско робство е разрушен до основи. Открит е в началото на ХХ в. от известната пророчица Баба Бона Велинова и е възобновяван на два пъти - през 1938 г. и през 1996 г. Понастоящем е постоянно действащ - без монаси
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс, състоящ се от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата на Панчаревския манастир представлява еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с камбанария над входа култова сграда, построена през 1996 г. върху стари основи
  • Връзки:
   • телефон: 02 / 992-32-70
 • ШИШМАНОВСКИ МАНАСТИР "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

  Шишмановски манастир - храмът; отзад - язовир Искър

  Шишмановски манастир - храмът; отзад - язовир "Искър"

  • Наричан още: Чамурлийски манастир "Успение Богородично" и Самоковски манастир "Успение Богородично"
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Шишмановският манастир се намира в Септемврийски рид (в миналото: Черни рид) от Ихтиманска Средна гора, близо до прохода Ушите. Отстои на около 1 км югоизточно от брега на язовир "Искър" и на около 13 км североизточно от град Самоков. Намира се в землището на изселеното през 1954 г. село Шишманово (до 1934 г.: село Чамурлии)
  • Историческо развитие и сегашно състояние: според предание е основан по време на Второто българско царство. Разрушен е при завладяването на България от турците, през ХІХ в. е възобновен с паянтови постройки, а от 1927 г. е в сегашния си вид. Понастоящем е постоянно действащ - без монаси
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс, състоящ се от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата на Шишмановския манастир е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна сграда с камбанария, долепена до южната й фасада. До нея е издигнат малък паметник на загинали руски офицер и 28 войници, при боеве станали по време на Руско-турската освободителна война близо до манастира
Към Началото
Обратно към Заглавната страница