МАНАСТИРИТЕ ВЪВ ВИТОША
 
 • БИСТРИШКИ МАНАСТИР "СВ. СВ. ЙОАКИМ И АННА"

  Бистришки манастир Св. св. Йоаким и Анна - общ изглед

  Бистришки манастир "Св. св. Йоаким и Анна" - общ изглед

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Бистришкият манастир "Св. св. Йоаким и Анна" е разположен в местността Мали дол на планина Витоша и отстои на около 2 км югоизточно от село Бистрица
  • Историческо развитие и сегашно състояние: има сведения, че на днешното място на манастира през ІХ-Х в. е съществувал стар манастир "Св. Петър", разрушен през ХІV в. от турските завоеватели. Основите му са разкрити през 1925 г., а днешната черква е осветена през 1950 г. Жилищните сгради са построени в периода 1965-1977 г. Понастоящем Бистришкият манастир е постоянно действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от еднокорабна, едноапсидна, с купол, вътрешен и външен притвор черква, жилищни и стопански сграда. Черквата на Бистришкия манастир е построена върху могилен некропол като под черковния наос се намира запазена антична гробница (ІV - началото на V в.) (размери: 3,35 х 2,99 х 2,28 м), в която се слиза по каменни стълби откъм притвора
 • БИСТРИШКИ МАНАСТИР "СВ. ПЕТКА"

  Бистришки манастир Св. Петка - общ изглед; в дъното е черквата

  Бистришки манастир "Св. Петка" - общ изглед; в дъното е черквата

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Бистришкият манастир "Св. Петка" е разположен в местността Калугерови ливади на планина Витоша, в северозападните покрайнини на село Бистрица
  • Историческо развитие и сегашно състояние: смята се, че манастирът е основан през Х в., а е разрушен през ХІV в. След Освобождението на мястото е построена малка черква, просъществувала до 1951 г. През 1956 г. е издигнат днешният храм "Св. Пророк Илия". Понастоящем манастирът е постоянно действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: манастирският комплекс се състои от еднокорабна, едноапсидна, безкуполна и с притвор (с камбанария над него) черква "Св. Пророк Илия", жилищни и стопански сгради
  • Връзки:
 • ДРАГАЛЕВСКИ МАНАСТИР "УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО"

  Драгалевски манастир - общ изглед; долу вдясно - черквата

  Драгалевски манастир - общ изглед; долу вдясно - черквата

  • Наричан още: манастир "Св. Богородица Витошка"
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Драгалевският манастир е разположен сред северните склонове на планина Витоша и отстои на около 1,5 км югозападно от квартал "Драгалевци" на град София
  • Историческо развитие и сегашно състояние: според известната Витошката грамота на цар Иван Шишман Драгалевският манастир е основан през ХІV в. от баща му цар Иван Александър. Разрушен е при турското нашествие, а е възобновен през 1476 г. Понастоящем е постоянно действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата на Драгалевския манастир има изключително оригинален план - към еднокорабната, едноапсидна черква "Успение Богородично", построена през ХV в., първоначално е добавен притвор, а значително по-късно (през 1932 г.) към северната й страна е долепена друга – по-голяма черква - "Св. Мина". Двата храма са обединени чрез общ покрив и открит аркаден притвор от западната и северната страна. Старата черква е изографисана през 1476 г. със средства на софийския болярин Радослав Мавър, а след това в началото на ХVІІ в. Важно книжовно средище през ХV-ХVІ в. – в Националния църковен историко-археологически музей в София се съхранява т. нар. Драгалевско евангелие от 1534 г. През ХVІІ в. в манастира е открито килийно училище. В годините на национално-освободителните борби манастирът е средище на революционната дейност в Софийско и е посещаван от Васил Левски. До Драгалевския манастир се намира резиденцията на Българския патриарх, построена през 1943 г. Драгалевският манастир е обявен за паметник на културата
  • Връзки:
 • КЛАДНИШКИ МАНАСТИР "СВ. НИКОЛАЙ"

  Кладнишки манастир Св. Николай - общ изглед; по средата - черквата

  Кладнишки манастир "Св. Николай" - общ изглед; по средата - черквата

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Кладнишкият манастир е разположен сред западните склонове на планина Витоша и отстои на около 1 км североизточно от село Кладница
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХІІІ в., а по време на турското робство е разрушен. Възобновен е през ХІХ в. (1841 г.) от дядо Спас от с. Мърчаево. Понастоящем манастирът е постоянно действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. Черквата на Кладнишкия манастир е малка еднокорабна, едноапсидна сграда, с две конхи, без купол и е построена през 1841 г., а вътрешният й притвор – през 1866 г. До западната фасада е долепен портик, изпълняващ ролята на открит притвор. Черквата е изографисана през 1883 г. Върху хълм, на около 100-150 м североизточно, се намират останките от Кладнишката крепост. Кладнишкият манастир е обявен за паметник на културата
  • Връзки:
   • GSM: 0899 / 42-42-75
 • МЪРЧАЕВСКИ МАНАСТИР "СВ. ТРОИЦА"

  Мърчаевски манастир Св. Троица - общ изглед; вдясно - параклисът

  Мърчаевски манастир "Св. Троица" - общ изглед; вдясно - параклисът

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Мърчаевският манастир е разположен в подножието на планина Витоша и отстои на около 1,5 км югозападно от село Мърчаево
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е неизвестно кога, а през ХХ в. е възобновен
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: понастоящем Мърчаевският манастир е постоянно действащ и представлява комплекс от черква, параклис "Св. Иван Рилски" и жилищна сграда
  • Връзки:
   • GSM: 0888 / 77-25-86
Към Началото

 

Обратно към Заглавната страница