МАНАСТИРИТЕ ВЪВ ВЛАХИНА
 • БОБОШЕВСКИ МАНАСТИР "СВ. ДИМИТЪР"

  Бобошевски манастир Св. Димитър - манастирският храм през 1996 г. (преди възстановяването)

  Бобошевски манастир "Св. Димитър" - манастирският храм през 1996 г. (преди възстановяването)

  Бобошевски манастир Св. Димитър - манастирският храм през 2009 г. (след възстановяването)

  Бобошевски манастир "Св. Димитър" - манастирският храм през 2009 г. (след възстановяването)

  • Наричан погрешно: Руенски манастир
  • Местност, отстояние и посока от населено място: Бобошевският манастир се намира на източния склон на връх Бобошевски Руен (1134 м н. в.) във Влахина планина. Отстои на около 3 км северозападно от град Бобошево. Непосредствено до манастира се намира туристическа хижа "Яна"
  • Историческо развитие и сегашно състояние: построен е на днешното си място след 1481 г. и е наследник на един от най-старите български манастири - прочутият Руенски манастир, за който се предполага, че в началото на ХV в. е бил разрушен. Понастоящем не функционира като манастир, но черквата му е възстановена в архитектурно отношение и е отворена за посещение
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква и жилищни сгради от ХІХ в. на около 500 м североизточно от нея. Манастирската черква (12 х 6 м) е каменна, еднокорабна, с притвор и частично вкопана в земята сграда, чийто притвор е построен през 1864 г. Запазени са ценни стенописи от 1488 г. През ХV-ХVІІІ в. манастирът е важно книжовно средище, като към него е функционирало килийно училище. Обявен е за паметник на културата
 • РУЕНСКИ МАНАСТИР "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

  Руенски манастир Св. Иван Рилски - общ изглед

  Руенски манастир "Св. Иван Рилски" - общ изглед

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Руенският манастир се намира във Влахина планина, сред северния склон на връх Бобошевски Руен (1134 м н. в.). Отстои на около 0,9 км югозападно от село Скрино
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е съвсем скоро след приемането на християнството по времето на цар Борис-Михаил. Житията на Св. Иван Рилски свидетелстват, че най-големият ни светец е приел монашество именно в този манастир. Смята се, че Руерският манастир е оцелял в началните години на турското завоевание, защото попадал във владенията на Константин Драгаш – верен султански васал. По-късно бил разрушен, а след 1481 г. - възстановен, но на друго място, намиращо се на 2,9 км югоизточно. Продължителят на Руенският манастир достига до наши дни под името "Бобошевски манастир". Възобновен е "из основи" след демократичните промени от 1989 г., като новата му черква е осветена през 2000 г. Понастоящем е постоянно действащ - с монаси
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква и внушителни жилищни сгради. Интерес представляват растящите в двора на манастира дървовидни лески. За 5 минути по стръмна пътечка се отива до пещерата-ниша, в която според преданието е живял Св. Иван Рилски

   Скромният интериор в пещерата-ниша

   Скромният интериор в пещерата-ниша

  • Връзки:
 • ТРОСКОВСКИ МАНАСТИР "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Тросковският манастир се намира във Влахина планина, на десния бряг на Стара река (река Вранищица) Отстои на 5,1 км югозападно от село Тросково
  • Историческо развитие и сегашно състояние: манастирът е основан по време на Втората българска държава, а понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: от Тросковския манастир е запазена черквата, възобновена през 1906 г., след Крупнишкото земетресение от 1904 г., както и жилищни сгради
Към Началото
Обратно към Заглавната страница