МАНАСТИРИТЕ В ЗАВАЛСКА ПЛАНИНА
 • БИЛИНСКИ МАНАСТИР "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"

  Билински манастир Св. Архангел Михаил - жилищната сграда (заснета през 1998 г., а днес несъществуваща)

  Билински манастир "Св. Архангел Михаил" - жилищната сграда (заснета през 1998 г., а днес несъществуваща)

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Билинският манастир е разположен сред рида Црънча от Завалска планина, на 1 км североизточно от с. Билинци и на 8 км северозападно от гр. Брезник
  • Историческо развитие и сегашно състояние: манастирът е основан през ХVІ в., а е възобновен през ХІХ в. (1855 г.). Понастоящем е периодично действащ
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква и изоставени жилищни и стопански сгради. Черквата (13,20 х 3,90/4,25 м) е еднокорабна, едноапсидна, безкуполна, с притвор, слят с централната част и с един вход – от север. Запазени са ценни стенописи от ХVІІ в. През ХVІІ и ХVІІІ в. манастирът има голямо културно влияние и връзки с руски и атонски манастири, а в края на ХVІІІ в. в него е открито килийно училище. Манастирът е обявен за паметник на културата
 • НЕДЕЛИШКИ МАНАСТИР "СВ. АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ"

  Неделишки манастир Св. Атанасий Велики - черквата (1997 г.)

  Неделишки манастир "Св. Атанасий Велики" - черквата (1997 г.)

  Неделишки манастир Св. безсребърници Козма и Дамян - стенопис

  Неделишки манастир "Св. безсребърници Козма и Дамян" - стенопис

  • Местност, отстояние и посока от населено място: Неделишкият манастир се намира в Завалска планина, на 1 км северно от с. Дреатин (до 1949 г.: махала на с. Неделище)
  • Историческо развитие и сегашно състояние: основан е през ХVІ в., а е възобновен през ХІХ в. (1846 г.). Понастоящем е изоставен
  • Описание, архитектурни и културно-исторически ценности: представлява комплекс от черква, жилищни и стопански сгради. През ХІХ в. манастирът е бил най-големият в Драгоманския край. Черквата (18,20 х 6,80 м) е еднокорабна, едноапсидна, с две конхи, с вътрешен и открит притвор. Запазени са ценни стенописи, рисувани от местен зограф в периода 1879-1882 г. Фасадата на черквата е украсена с интересни каменни релефи. Обявен е за паметник на културата
Към Началото
Обратно към Заглавната страница