ДО ВРЪХ КОМ
"Оттук окото волно прегради не намира, вселената пред мен покорно се простира, душата гордо диша. От тия планини, умът към нещо светло, голямо се стреми"

Ив. Вазов, "На Ком"

 

Връх Ком (2016 м) е четвъртият по височина връх в Западна Стара планина и е първенецът на Берковската планина. Най-удобният изходен пункт до този леснодостъпен връх, откъм София, е проходът Петрохан. Преодоляваната надморска височина е около 600 м, докато откъм Берковица тя е около 1600 м.

Вземаме автобуса за Берковица от автогара "Север" (тя е в една сграда с ж.п. гара София-Север) и слизаме на прохода Петрохан. Той е известен от римско време, но придобива важно значение едва в последните години на турското робство. Тогава берковчанинът Петър Ангелов построил малък хан, който първоначално наричали Петровия хан, а впоследствие видоизменили до съвременното име на прохода.

Маршрутът е маркиран много добре с маркировъчни стълбове и червена лентова маркировка и в общи линии следва билния път "Проход Петрохан - хижа Ком - гр. Берковица", като на места съкращава завоите. От изкуственото езеро, част от водноелектрическата каскада "Петрохан", тръгваме на северозапад, по добре маркираната пътека, и скоро излизаме на асфалтирания път, водещ до предавателя на връх Зелена глава. След известно време ясно маркирано отклонение ни насочва вляво, по коларския път за хижа "Ком" (новата). Неусетно излизаме при изоставени стопански постройки, където има чешма (вляво). Скоро стигаме до разклон, където напускаме пътя и продължаваме вляво, без пътека, следвайки жълто-черните маркировъчни колове на зимната маркировка. След стръмно изкачване заобикаляме връх Малък Ком (1959 м), отляво, и излизаме в местността Самара, на пътеката, идваща от хижа "Ком". Подсичаме от юг недобре изразения  връх Среден Ком и се озоваваме в подножието на връх Ком. Тук можем да си оставим багажа, за да преодолеем с лекота последния стръмен участък преди върха.

Поглед към връх Ком

Разстоянието от прохода Петрохан до връх Ком е около 15 км и се изминава за 3,00-3,30 ч. На върха, освен триангулачния знак, има изоставен дъждомер и барелеф на Вазов, със стиховете, послужили за мото на настоящия маршрут. От връх Ком започва българската отсечка на европейския маршрут "Е-3", повече популярна като "Ком-Емине". Настоящият маршрут с успех може да се използва и за първи ден на похода "Ком-Емине", като багажа може да си оставим в ресторанта, а вечерта да нощуваме в намиращата се на 30 мин югоизточно от прохода хижа "Петрохан".

Връщаме се до м. Самара и оттук по маркираната пътека за около 1,00 ч стигаме до хижа "Ком" (старата), в която преспиването не е гарантирано. Оттук за около 20 мин се отива до хижа "Ком" (новата), която работи целогодишно.

Хижа Ком (нова)

В околностите на хижата се намира Вазовият камък, който по спомени на съвременници е бил любим кът за отдих на народния поет. Стига се за около 20 мин, като маршрутът е маркиран с жълта боя.

Вторият ден се прибираме през Берковица, движейки се по зелена маркировка. Разстоянието се взема за около 2,00 ч.

Гр. Берковица е разположен на около 400 м н. в. Интересни обекти са часовниковата кула, построена през 1762 г. и намираща се на градския площад, къщата в която е живял Иван Вазов и двете черкви - "Св. Николай Чудотворец" и "Рождество  Богородично".

От Берковица с електричката отиваме до Бойчиновци, където се прекачваме на влака за София.

 

София, 2005 г.

Красимир Новаков

 

Заб.: Информацията е към датата на написването на материала

Към Началото
Обратно към Заглавната страница
Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Авторските права на маршрутите са на авторите им.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.