ДО ВРЪХ МИДЖУР
Връх Миджур (2168 м н.в.) е най-високият връх в Западна Стара планина и по границата ни с Република Сърбия. Намира се в Чипровската планина и най-удобният изходен пункт за изкачването му е с. Горни Лом (община Чупрeне). Първо с влак отиваме до Гара Орешeц (гарово селище на ж.п. линия Мездра-Видин). Редовна автобусна линия свързва гарата с гр. Белоградчик (10 км). От автогарата в Белоградчик вземаме автобус за с. Горни Лом. След като пристигнем в селото продължаваме пеша срещу течението на р. Лом, по асфалтирано шосе и за 1,00 ч стигаме до бившата флотационна фабрика. Покрай оградата й е прокаран  коларски път. По него, за около 25-30 мин отиваме до почивната база на "Млечна промишленост - Видин". Информация за телефоните, на които могат да се резервират места за спане, както и за автобусите отиващи до с. Горни Лом може да се получи от Туристическо дружество "Белоградчишки скали" - гр. Белоградчик, тел. 0936/32-85.

Почивната база на Млечна промишленост - Видин

Рано сутринта тръгваме по коларския път, минаващ по левия бряг на р. Лом. За 15 мин стигаме до разклон. Табелка с надпис "Миджур" ни насочва по десния път. След още 15 мин стигаме до нов разклон и пак поемаме по десния път. На 10 мин оттук (40 мин от почивната база) е възловата точка на маршрута. На това място към р. Бърза, която извира в подножието на връх Миджур, и е приета за начало на р. Лом, се влива неин ляв приток, водещ началото си от под Обов връх.

Масивът на връх Миджур с връхната му точка (посочена със стрелка)

По хребета, който се явява вододел на двете реки, е прекаран оскъдно маркираният с червена боя маршрут за връх Миджур. Първоначално се тръгва надясно, пресича се притока на р. Бърза и след около 50 м се поема по хребета, покрай дебел чинар. Пътеката на места се губи, но правилната посока е по билото. За около 50 мин преодоляваме значителна денивелация и излизаме на характерна билна поляна. Оттук за около 1,00 ч стигаме до ясно изразената седловина между Обов връх (вдясно) и масива на връх Миджур (вляво). От седловината, покрай граничната бразда, за около 1,30 ч излизаме на връх Миджур. На върха е поставен триангулачен знак без надпис.

Триангулачният знак на връх Миджур (2168 м н. в.)

Връщането може да стане и по долината на р. Бърза, която извира точно под върха, отначало без пътека, а в гората по коларски път покрай реката.

За посещението на връх Миджур е необходимо разрешение от Дирекция "Гранична полиция" на МВР, София, бул. "Княгиня Мария Луиза" 46.

 

София, в. "Ехо", бр. 23 / 05.12.1996 г.

Красимир Новаков

 

Заб.: Информацията е към датата на публикуването на материала

Към Началото
Обратно към Заглавната страница
Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Авторските права на маршрутите са на авторите им.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.