ПО БИЛОТО НА БЕЛАСИЦА
(ОТ ПЕТРИЧ ДО ВРЪХ ТУМБА)
Беласица е планина в Югозападна България, разположена на юг от р. Струмешница. Тя е интересна, но сравнително слабо популярна като обект на масовия туризъм. Към нейното било от селата Скрът, Ключ, Яворица и Коларово водят много пътеки, но движението по тях (с изключение на маршрута до хижа "Беласица") може да се извършва само след съгласуване с граничните власти.

Първото организирано туристическо изкачване на връх Тумба от три страни - България, Македония и Гърция бе осъществено от Българската федерация по туризъм на 22.09.2001 г.

 

Схема на маршрута от град Петрич до връх Тумба по билото на Беласица

Легенда към схемата

 

ПЕТРИЧ - ХИЖА "БЕЛАСИЦА" - 2 Ч

До хижата води асфалтиран път - 8 км. На няколко места се прокарани маркирани пътеки, които го пресичат и съкращават прехода.

От автогара "Петрич" се тръгва към стадион "Цар Самуил". От него, след десетина минути, пътят прави лек ляв завой и вдясно се отделя стръмна маркирана с червен цвят пътека. Наблизо се намират руините на крепостта Гяур Калеси. По пътеката за около петнадесет минути се излиза отново на пътя, където има малка дървена пейка. Продължава се по асфалта и след двадесетина минути, вляво от пътя, се подминава пресъхнала чешма. Приблизително на един час от стадиона се минава под три преносни електропровода и се стига до м. Баба Киримка, където пътят се разклонява. Оттук до хижа "Беласица" може да се стигна по два варианта:

1. Продължава се по асфалтирания път вляво, който се засича с маркираната пътека от Петрич за заслон "Розова поляна" и от там с десен завой се стига до ново разклонение. По левия път може да се стигне до заслона. Пътят за хижа "Беласица" е вдясно.

2. От разклона в м. Баба Киримка се тръгва вдясно по почвен път. Следва много стръмна пътека, която подсича неговите серпентини. След около двадесет минути се стига до чешмата на Калайджиев, където има бетонна маса (1:30). Продължава се по пътеката, която за половин час извежда до хижа "Беласица".

Хижа "Беласица" е разположена на 720 м н. в. Пред нея има голяма равна поляна, където може да се бивакува на палатки. Югозападно, на половин час от хижата, се намира неголемият водопад на р. Ляшнишка.

 

ХИЖА "БЕЛАСИЦА" - ЗАСЛОН "РОЗОВА ПОЛЯНА" - 0:50 Ч

Тръгва се вдясно на хижата по жълта маркировка, първоначално по асфалт, а двадесет минути по-късно и по почвен път. Следва рязко отклонение вдясно, което е маркирано, но поради сгъстената и избуяла растителност се забелязва трудно. Продължава се по него и за още петнадесет минути се стига м. Бели поляни, където вдясно на пътя е разположен заслон "Розова поляна" с 1110 м н. в. Той няма персонал и целият му инвентар е предоставен на добросъвестността на туристите. Тук има чешма.

До заслона може да се стигне и без да се минава през хижата, като от разклона след м. Баба Киримка се продължи вляво (виж описания по-горе маршрут Петрич-хижа "Беласица"). Движейки се по пътя последователно се минава покрай пряка пътека за заслона вдясно и покрай Османовата чешма - вляво.

 

ЗАСЛОН "РОЗОВА ПОЛЯНА" - ВРЪХ КОНГУР - 3:00 ч

От заслона се продължава по маркиран с червен цвят почвен път. Вляво остава кестеновия резерват "Конгура". След пет минути се подминава тенекиена барака вляво на пътя, откъдето следват четири просеки през неговите серпентини. Първата от тях стръмно се отделя вляво. Втората и третата просеки имат приблизителна продължителност по 7 минути. За около 40 минути от заслона се стига кльона, а зад него вдясно пътеката се изкачва до застава "Конгур", разположена в м. Чаршията. Тук е желателно да се зареди вода, защото билото е безводно.

От заставата се продължава на юг, нагоре по пътека и се излиза на пътя. След 35 минути, при ляв завой на пътя, се открива хубава гледка към Петрич и околните села. На 50 минути от заставата се стига местността Попульо, където има руини от голяма постройка, наричана от местните  "пионерския лагер". Пътят прави остър ляв завой, но пътеката продължава вдясно нагоре към централното планинско било до местността Вършилото (1:40), където може да се бивакува. На петнадесетина минути северно от билото, близо до горичката, има вода.

От местността Вършилото за приблизително 50 минути се изкачва връх Малък Конгур, а за още 30 - връх Голям Конгур с 1952 м н. в. На него има наблюдателна вишка и малък параклис от гръцката страна на браздата. Граничният стълб е с номер 28.

 

ВРЪХ ГОЛЯМ КОНГУР - ВРЪХ ТУМБА - 8:20 Ч

От връх Голям Конгур до връх Тумба маршрутът по билото е с общо направление запад. От върха се слиза на почвен път, който подсича от север няколко малки възвишения. С поредица серпентини от север, се изкачва най-високият връх на планината - връх Радомир (старо име: Калабaк) с 2029 м н. в. и граничен стълб номер 24 (1:50). Оттук се откриват добри гледки: на юг към плиткото, но обширно Бутковско езеро (Бутковския гьол), в който се влива р. Струма, а на югозапад - към Дойранското езеро. От север в далечината се издига планината Огражден, а пред нея, успоредно на Беласица, са разположени осем български села, наричани Китното подгорие.

На връх Радомир (2029 м н. в.)

От връх Калабак следва много стръмно половинчасово спускане до ясно изразена билна седловина, от която за 15 мин се стига до м. Германската чешма - полупресъхнало малко изворче. Продължава се по пътя и се влиза в гора. Пътят прави лек завой вляво и се разклонява. Десният път води до другата застава "Лопово", а пътят за връх Тумба е вляво. По него за 1:40 ч от връх Калабак се стига пр. Демиркапия (Железни Врата) с 1821 м н. в., който представлява много характерен тесен процеп в скалите (3:30).

Железни Врата е единственият проход в Беласица на българска територия и свързва с. Коларово с гръцките с. Ано Порои и с. Липош. От него маршрутът продължава предимно по пътя, подминава две наблюдателни вишки и след 2:30 часа подсича от север връх Лозен с 1898 м н. в. (6:00). В северното подножие на върха, доста надолу от билото, е местността Скрътски овчарник, където има полуразрушена сграда и вода. От връх Лозен се продължава по пътя, подсича се ниското връхче Китка и за половин час се стига до Яновото плато, с граничен камък номер 6. На около 20 мин от тук в дерето има вода. Тук може да се бивакува.

На половин час от платото се стига местността Щаба, от която вдясно се отделя път с трошено-каменна настилка за с. Скрът. От разклона, връх Тумба отстои на 1:10 ч. Първоначално със стръмно, но непродължително изкачване, а после по равен терен покрай границата на буковата гора от север, се стига до последната наблюдателна вишка. Продължава се напред. Пътеката е успоредна на граничната бразда между България и Гърция. Тя трябва внимателно да се следи, тъй като при граничен камък номер 2 браздата прави рязък ляв завой. На юг, отсреща се изправя триграничният връх Тумба (1880 м н. в.), с граничен стълб номер 1, който през малък сипей се достига за 20 минути.

На връх Тумба (1880 м н. в.)

От връх Тумба се слиза обратно до разклона в м. Щаба и по пътя (и по няколко стръмни, трудно забележими преки просеки), за приблизително 4:30 ч, се стига с. Скрът. По пътя има отклонение вляво, което води до Смоларския водопад на македонска територия.

От селото има автобус за гр. Петрич в 16:00 часа.

 

 

Русе, 2001 г.

Петко Рашев

СТПД "Академик" - гр. Русе

 

Заб.: Информацията е към датата на написването на материала

Към Началото
Обратно към Заглавната страница
Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Авторските права на маршрутите са на авторите им.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.