ПО ДОЛИНАТА НА РЕКА НИШАВА
Река Нишава извира източно от връх Ком в Берковската планина и в горното си течение се нарича Гинска река. Между с. Разбоище и с. Калотина образува пролом, след което напуска България и се влива в р. Южна Морава.

Тръгваме от Централна гара - София с влака отиващ до гара Станянци. За първия обект - Разбоишкия манастир "Въведение Богородично" трябва да слезем на ж.п. спирка Разбоище. Стопанските постройки на манастира се намират непосредствено до спирката, а черквата - на отсрещния бряг на р. Нишава, на височина около 50 м. Преминаваме по мостче реката и по стръмни каменни стълби се изкачваме до черквата, която е построена в скална ниша. Иконостасът и иконите в нея са нови, но личат останки от стари фрески по стените. Смята се, че основната сграда е строена през XVI-XVII в. Манастирът предлага стаи за преспиване.

Поглед към Разбоишкия манастир Въведение Богородично

Следващият обект е Чепърлинският манастир "Св. Петка", намиращ се близо до ж.п. спирка Чепърлянци (селото е Чепърлинци). До там отиваме, движейки се внимателно покрай ж.п. линия в посока Калотина, за около 20-25 мин. Този манастир е нов - построен е на това място в началото на нашия век по съновидение на богат селянин от близкото село Липник (Хаджи Андрей Манов, 1880-1969 г.), който по-късно се и замонашил.

Чепърлински манастир Св. Петка

След като разгледаме черквата, поемаме на запад по коларски път към близкото с. Чепърлинци. В центъра му има красива старинна чешма. Оттук покрай черквата "Св. Георги" (ХІV в.) продължаваме по асфалтирания път за Калотина и след около половин час вдясно виждаме обрасло с гора хълмче. В подножието му, на 5 мин от шосето, е известната водна пещера Темната дупка, обявена за природна забележителност през 1962 г. През нея протича подземна река, която образува езера и водопади. Входът на пещерата е разположен на дъното на фуниевидно стесняващ се понор, до който се стига по стъпала. Дълга е 434 м и не е благоустроена, затова влизането на повече от 20 м навътре, без необходимата екипировка, е опасно.

Връщаме се отново на шосето и продължаваме по него в посока Калотина. При с. Беренде извор продължаваме на север по пътя за с. Беренде. След като достигнем до неохраняем ж.п. прелез изоставяме шосето и продължаваме внимателно покрай ж.п. линия на север. Последователно преминаваме покрай ж.п. спирка Беренде, през къс тунел и оттук за около 20 мин стигаме до входа на втори тунел. На това място слизаме при р. Нишава и я пресичаме (при пролетно време се налага да се преджапа). По тревясал път за 4-5 мин достигаме до средновековната черква "Св. св. Петър и Павел". Тя е построена през XIV в. и е обявена за паметник на културата. До нея се намира гробището на с. Беренде. Връщането става през спирка Беренде или през с. Беренде, с автобус или маршрутка. Интерес представлява и намиращата се над черквата скална халка (мост), по подобие на тази в Сливенския балкан. При повече време може да посетим и средновековната черква "Св. Николай" в Дивина махала на с. Калотина (от времето на цар Иван-Александър). Цялата тази познавателна екскурзия може да се осъществи за един ден, при положение че се тръгва от София.

 

София, в. "Ехо", бр. 17 / 15.08.1996 г.

Красимир Новаков

 

Заб.: Информацията е към датата на публикуването на материала

Към Началото
Обратно към Заглавната страница
Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Авторските права на маршрутите са на авторите им.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.