Българска федерация по туризъм (БФТ)

БЪЛГАРСКА

ФЕДЕРАЦИЯ ПО

ТУРИЗЪМ (БФТ)

Българска федерация по туризъм (БФТ)

bulletОргани на федерацията по туризъм:
bulletОбщо събрание
bulletУправителен съвет
bulletПредседател
bulletИзпълнителен секретар
bulletКонтролен съвет
bulletПомощни органи на федерацията:
bulletРепубликанска комисия по пешеходен туризъм
bulletРепубликанска комисия по ски туризъм
bulletРепубликанска комисия по коло туризъм
bulletРепубликанска комисия по воден туризъм
bulletРепубликанска комисия по воден слалом в бързи води
bulletКомисия по безопасност на проявите
Към Началото
Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.