УКАЗАТЕЛ НА
БЪЛГАРСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
(БТС)
Отдел на БТС / организация Длъжност Стационарен телефон, факс Мобилен телефон (GSM) E-mail, Web-сайт, Facebook
bulletАдрес: гр. София 1040, бул. "Васил Левски" № 75 (Спортната палата), ет. 5
bullet Сателитна снимка от Wikimapia

Ръководство

Председател -

-

E-mail, E-mail1,

Web-сайт, Facebook

Изпълнителен секретар 02 / 987-34-09, 02 / 9300-648

0882 / 96-63-01 0896 / 68-83-01

E-mail, E-mail1,

Web-сайт, Facebook

Кабинет на председателя и изпълнителния секретар Административен секретар и експерт "Управление човешки ресурси" 02 / 987-34-09, 02 / 9300-648, факс: 02 / 986-22-55 0882 / 96-63-02 E-mail, E-mail1,

Web-сайт, Facebook

Хижи, маркировка и комуникации Началник, експерт "Хижи, маркировка и международна дейност" 02 / 9300-674 0882 / 96-63-03 E-mail, E-mail1
Експерт "Хижна дейност, интернет сайт и комуникации" 0882 / 56-67-77
Юрист 0882 / 96-63-06
Организация, координация, учебно-спортна дейност и национални движения Началник, експерт "Организация, координация и учебно-спортна дейност" 02 / 9300-677 0882 / 96-63-10 E-mail
Сътрудник 0882 / 96-63-09
Експерт "100 национални туристически обекта" 02 / 9300-676 0882 / 96-63-24

E-mail, Web-сайт

Счетоводство Счетоводител 02 / 9300-675, факс: 02 / 987-69-41 0882 / 96-63-16 E-mail
Касиер 0882 / 96-63-25
Издателска къща "Ехо" ЕООД (редакция на вестник "Ехо") Изпълнителен директор на ИК "Ехо" ЕООД 02 / 9300-680, факс: 02 / 986-22-55 0882 / 96-63-11 E-mail, Web-сайт
Отговорен редактор на вестник "Ехо" 0882 / 96-63-17
Счетоводител 0882 / 96-63-18
Информационен център на Българския туристически съюз Специалист "Туроператорска дейност" 02 / 980-12-85, факс: 02 / 987-69-41

0882 / 96-63-19

0882 / 96-63-20 0896 / 68-83-20

E-mail, E-mail1,

Web-сайт, Facebook

Информация и продажба на рекламни материали
"Експрестурист трейдинг" ЕООД Касиер-домакин

-

0882 / 96-63-22

-

Счетоводител 0882 / 96-63-62
Инспекторат Председател - 0882 / 96-63-59 -
Туристически дружества (ТД) - - - -
Българска асоциация по спелеология - - 0884 / 71-31-61 -
Българска федерация на туристите-ветерани

-

02 / 855-96-62

0882 / 96-63-49

-

Българска федерация по ориентиране

-

02 / 9300-613, факс: 02 / 987-44-27

-

E-mail, Web-сайт

Към Началото
 
Обратно към Заглавната страница

Copyright © 2000-2013 by Красимир Новаков. All rights reserved.
Последна промяна: 01 януари 2013 г.