ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
(Силистренска - Ямболска)

В раздела "Туристическите дружества в България" са описани туристическите дружества, групирани по административни области, като са посочени наличните данни за всяко от тях: адрес, телефон, мобилен телефон (GSM), електронна поща, страница в Интернет (уеб-сайт), Facebook, членство в Българския туристически съюз и Българската федерация по туризъм и дали са вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска дейност за общественополезна дейност. Изброени са стопанисваните от всяко едно туристическо дружество хижи, заслони, туристически спални и други обекти.

През последните две десетилетия някои от туристическите дружества прекратиха своята дейност, други значително я ограничиха. Възникнаха и нови туристически дружества. Значителна част от дружествата освободиха заеманите помещения, в които се извършва административна и клубна дейност. Тази динамика, характерна и за цялата страна, доведе до честа смяна на данните за контакт с туристическите дружества.

От друга страна, научно-техническият прогрес въведе нови технологии за комуникация, които не бяха познати в миналото - GSM и Интернет. Намаля значението като средство за комуникация на радиотелефоните, а използваните през определен период "мобифони" престанаха да функционират. Значително се ограничи използването на стационарни телефони и много от старите телефонни номера бяха закрити.

В тази връзка е напълно възможно някои от данните за туристическите дружества вече да не отговарят на действителните. Актуална информация за туристическите дружества може да се потърси в Интернет (в официалните сайтове и фейсбук-страниците на туристическите дружества, в сайтовете на Българския туристически съюз и Българската федерация по туризъм), както и чрез Информационния център на БТС и местните туристически информационни центрове.

СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
 • град Дулово, община Дулово - 7650 (пощенски код)
  • Туристическо дружество "Алеко-Дулово"БТС, ул. "Шуменско шосе" № 41, GSM: 0887 / 75-31-18
  • Туристическо дружество "Караджата"ОПД, ул. "Силистренско шосе" № 11, блок "Мусала-2", ет. 2, ап. 4, GSM: 0896 / 71-52-50; стопанисва:
   • хижа "Караджата"
 • град Силистра, община Силистра - 7500
  • Туристическо дружество "Дочо Михайлов"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Добруджа" № 16, ПК 190, телефон: 086 / 82-37-02, GSM: 0882 / 96-64-55, GSM: 0882 / 96-64-54, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Ален мак"
   • туристическа спалня "Дунав" в град Силистра
   • къмпинг "Ветрен"
СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ
 • град Нова Загора, община Нова Загора - 8900
  • Туристическо дружество "Алеко 1900"ОПД, БФТ, БТС, пл. "Свобода" № 8, ет. 2, ПК 49, GSM: 0882 / 96-61-99, GSM: 0882 / 96-62-00, GSM: 0882 / 96-62-01, E-mail, Web-сайт, Facebook
  • Дружество за спорт и туризъм "Нова 07"ОПД, БТС, ул. "Васил Левски" № 58, GSM: 0885 / 88-88-71, GSM: 0888 / 26-47-75, E-mail
 • град Сливен, община Сливен - 8800
  • Туристическо дружество "Българка-Сливен", ул. "Христо Ботев" № 16, ап. 10, GSM: 0888 / 60-01-32
  • Туристическо дружество "Сини камъни"ОПД, БФТ, ул. "Великокняжевска" № 13, телефон: 044 / 62-24-32, GSM: 0887 / 51-70-31;

   Туристическо дружество Сини камъни - град Сливен

   Стопанисва:

   • хижа "Карандила"
   • туристическа спалня в село Нейково
 • град Твърдица, община Твърдица - 8890
  • Туристическо дружество "Чумерна"ОПД, БТС, ул. "Балкан" № 22, GSM: 0888 / 60-40-68, E-mail; стопанисва:
   • къмпинг "Чумерна"
СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
 • село Борино, община Борино - 4824
  • Туристическо дружество "Борино"ОПД, ул. "Панорама" № 16
 • град Девин, община Девин - 4800
  • Туристическо дружество "Орфей-1970"БТС, ОПД, ул. "Младост" № 5, GSM: 0890 / 11-24-83, GSM: 0890 / 90-45-19, E-mail, Facebook; стопанисва:
   • благоустроената пещера Дяволското гърло, Web-сайт
 • село Елховец, община Рудозем - 4970
  • Туристическо дружество "Планинец-1"ОПД, БТС
 • село Забърдо, община Чепеларе - 4872
  • Туристическо дружество "Персенк"ОПД, GSM: 0886 / 60-03-56
 • град Златоград, община Златоград - 4980
  • Туристическо дружество "Ручей"ОПД, ул. "Ахрида" № 10, GSM: 0878 / 68-42-78
 • село Момчиловци, община Смолян - 4750
  • Туристическо дружество "Момчил юнак"ОПД, БТС
 • село Смилян, община Смолян - 4770
  • Туристическо дружество "Мурсалица"ОПД, ул. "9-ти септември" № 36, бл. 2, ап. 11, GSM: 0887 / 63-02-74, GSM: 0889 / 29-30-70, E-mail
 • град Смолян, община Смолян - 4700
  • Туристическо дружество "Карлък"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Родопи" № 57, телефон: 0301 / 6-26-88, телефон/факс: 0301 / 6-26-90, GSM: 0886 / 93-66-44, GSM: 0888 / 91-81-41, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Горна Арда"
   • хижа "Момчил юнак"
   • хижа "Преспа"
   • хижа "Смолянски езера"
   • хижа "Студенец"
   • туристическа спалня в село Славейно
   • благоустроената пещера "Ухловица"
 • село Триград, община Девин - 4825
  • Туристическо дружество "Граничар", ул. "Нов квартал" № 3
  • Туристическо дружество "Триградски скали"БТС, GSM: 0896 / 71-51-75, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Триградски скали"
 • град Чепеларе, община Чепеларе - 4850
  • Туристическо дружество "Студенец"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Шина Андреева" № 2А, телефон: 03051 / 32-61, GSM: 0882 / 96-62-81, GSM: 0882 / 96-62-80, E-mail, Web-сайт, Facebook; стопанисва:
   • хижа "Изгрев"
   • хижа "Пашалийца"
   • хижа "Скалните мостове"
   • хижа "Чудните мостове"
   • туристическа спалня "Заград" в село Забърдо
   • учебен център "Пещерняк" в град Чепеларе
 • село Широка лъка, община Смолян - 4710
  • Туристическо дружество "Перелик"ОПД, БТС, GSM: 0878 / 65-27-97, GSM: 0898 / 65-27-92, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Ледницата"
   • хижа "Перелик"
 • село Ягодина, община Борино - 4835
  • Туристическо дружество "Родопея"ОПД, БТС, GSM: 0888 / 51-99-81, GSM: 0889 / 90-36-42, GSM: 0895 / 65-85-58, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Тешел"
   • благоустроената Ягодинска пещера
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
 • град Ботевград, община Ботевград - 2140
  • Туристическо дружество "Венец-1905"ОПД, ул. "Трети март" № 55
  • Туристическо дружество "Венеца"БТС, ул. "Зелениград" № 37, телефон: 0723 / 6-81-69, GSM: 0889 / 43-66-47; стопанисва:
   • хижа "Рудината"
  • Туристическо дружество "Орханиец", ул. "Иван Благия" № 20, бл. 1, вх. А, ап. 25, GSM: 0887 / 83-27-78
  • Младежко туристическо дружество* "Родина"ОПД, пл. "Незнаен войн" № 1
 • град Годеч, община Годеч - 2240
  • Туристическо дружество "Петрохан"ОПД, ул. "Градина" № 3, GSM: 0888 / 88-94-64; стопанисва:
   • хижа "Малина"
 • град Долна баня, община Долна баня - 2040
  • Туристическо дружество "Ибър"ОПД, БТС, ул. "Пейо Яворов" № 6, телефон: 07120 / 21-82, GSM: 0882 / 52-38-83, GSM: 0888 / 10-75-47; стопанисва:
   • хижа "Венетица"
   • хижа "Гергиница"
 • град Етрополе, община Етрополе - 2180
  • Туристическо дружество "Старопланински турист"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Георги Димитров" № 11, телефон: 0720 / 6-47-02, GSM: 0882 / 96-64-97, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Кашана"
   • хижа "Старопланинец" в град Етрополе
   • хижа "Стражата"
   • туристическа спалня "Витиня" на прохода Витиня
 • град Златица, община Златица - 2080
  • Туристическо дружество "Свищи плаз", ул. "Георги Бенковски" № 8
 • град Ихтиман, община Ихтиман - 2050
  • Туристическо дружество "Еледжик"ОПД, БТС, ул. "Генерал Гурко" № 2, ПК 55, GSM: 0889 / 22-78-59, GSM: 0899 / 88-39-93, E-mail, Facebook; стопанисва:
   • хижа "Надежда"
 • град Копривщица, община Копривщица - 2077
  • Туристическо дружество "Богдан"ОПД, БТС, ул. "Георги Бенковски" № 32, телефон: 07184 / 30-80, GSM: 0898 / 58-80-30, E-mail
  • Туристическо дружество "Детелин войвода", ул. "Славчо Василев" № 3
 • село Костенец, община Костенец - 2042
  • Туристическо дружество "Равни чал"ОПД, ул. "Езерица" № 5, GSM: 0899 / 92-13-06; стопанисва:
   • хижа "Белмекен"
   • хижа "Гургулица"
 • град Костинброд, община Костинброд - 2230
  • Туристическо дружество "Люляк 2010"ОПД, ул. "Охрид" № 9, GSM: 0885 / 29-47-72
 • село гара Лакатник, община Своге - 2272
  • Туристическо дружество "Лакатнишки скали"ОПД, ул. "Площада" № 6, ет. 3, телефон: 07162 / 25-62, GSM: 0889 / 83-74-25
 • град Момин проход, община Костенец - 2030
  • Туристическо дружество "Планинар"ОПД, БТС, град Момин проход, ул. "Христо Ботев" № 27 (туристическа спалня "Яворица"), телефон: 07142 / 60-31, телефон: 07142 / 30-05, GSM: 0896 / 64-70-88, GSM: 0889 / 60-07-10, Web-сайт; стопанисва:
   • туристическа спалня "Яворица" в град Момин проход
 • град Пирдоп, община Пирдоп - 2070
  • Туристическо дружество "Паскал"ОПД, пл. "Тодор Влайков" № 2, телефон: 07181 / 56-93, факс: 07181 / 56-78, GSM: 0889 / 60-30-94; стопанисва:
   • хижа "Паскал"
   • туристическа спалня "Здравец" в град Пирдоп
 • град Правец, община Правец - 2161
  • Спортно-туристическо дружество "Градище-Златан Чорбанов", GSM: 0895 / 63-61-00, GSM: 0884 / 02-04-61, E-mail, Facebook
 • село Радуил, община Самоков - 2043
  • Туристическо дружество "Чучулятец", ул. "Георги Димитров" № 14, GSM: 0887 / 76-02-35
 • град Самоков, община Самоков - 2000
  • Туристическо дружество "Рилски турист"ОПД, БФТ, БТС, бул. "Искър" № 2 (до магазин "БИЛЛА"), GSM: 0896 / 71-59-29, GSM: 0896 / 71-51-99, E-mail, E-mail1, Информация, Работно време, Facebook;

   Туристическо дружество Рилски турист - град Самоков

   стопанисва:

   • хижа "Вада"
   • хижа "Заврачица"
   • хижа "Марица"
   • хижа "Мечит"
   • хижа "Мусала"
   • хижа "Седемте езера"
   • хижа "Чакър войвода"
   • хижа "Шумнатица"
   • хижа "Ястребец"
   • заслон "Еверест"
   • заслон "Кобилино бранище"
   • заслон "Леденото езеро"
   • заслон "Страшното езеро"
   • туристическа спалня "Белчаница" в село Белчински бани
   • хотел "Денив" в курорта Боровец
   • хотел "Горска звезда" в курорта Боровец
 • град Своге, община Своге - 2260
  • Туристическо дружество "Искърски пролом"ОПД, БТС, ул. "Стефан Караджа" № 4, телефон: 0726 / 2-27-50, GSM: 0884 / 85-02-62, Facebook
 • село Скравена, община Ботевград - 2150
  • Туристическо дружество "Грамаде"ОПД, БТС, ул. "Христо Ботев" № 86, GSM: 0888 / 49-53-50, GSM: 0896 / 71-59-50, E-mail, E-mail1; стопанисва:
   • хижа "Койна и Никола Мукански"
 • село Чавдар, община Чавдар - 2084
  • Туристическо дружество "Братия"ОПД, телефон: 07189 / 22-61, телефон: 07189 / 22-48, GSM: 0886 / 79-58-59; стопанисва:
   • хижа "Братия"
   • хижа "Сакарджа"
 • село Челопеч, община Челопеч - 2087
  • Туристическо дружество"Мургана"ОПД, БТС, бул. "Трети март" № 1, телефон: 07185 / 25-50, факс: 07185 / 23-60, GSM: 0889 / 88-69-96, GSM: 0896 / 76-61-61, E-mail, E-mail1; стопанисва:
   • хижа "Мургана"
ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД
 • град Банкя, район Банкя - 1320
  • Туристическо дружество "Люлин-Банкя"ОПД, БТС, ул. "Стамболийски" № 78, GSM: 0887 / 64-16-70
 • село Бистрица, район Панчарево - 1444
  • Туристическо дружество "Погледец-Бистрица"ОПД, БТС, ул. "Катунище" № 8, GSM: 0886 / 55-03-89, Web-сайт, Facebook
 • село Владая, район Витоша - 1641
  • Туристическо дружество "Боерица"ОПД, БТС, ул. "Войнишко въстание" № 61, GSM: 0898 / 78-97-25, GSM: 0877 / 11-10-06, GSM: 0879 / 43-66-72, E-mail, E-mail1, Web-сайт, Facebook
 • град Нови Искър, район Нови Искър - 1280
  • Туристическо дружество "Нови Искър"ОПД, ул. "Искърско дефиле" № 123, GSM: 0884 / 65-66-88
 • град София
  • Управителен съвет на БТСОПД, 1040, бул. "Васил Левски" № 75 (Спортната палата), етаж 5, телефон: 02 / 987-34-09, телефон: 02 / 9300-648, факс: 02 / 986-22-55; E-mail, E-mail1, Web-сайт, Facebook;

   Отдел "Хижи": телефон: 02 / 9300-674, GSM: 0882 / 56-67-77, E-mail, E-mail1;

   Информационен център: телефон: 02 / 980-12-85, GSM: 0882 / 96-63-19, GSM: 0882 / 96-63-20, GSM: 0896 / 68-83-20, факс: 02 / 987-69-41, Web-сайт, E-mail, E-mail1;

   Спортната палата - София

   стопанисва:

   • хижа "Белите брези" (Витоша)
   • хижа "Богдан" (Същинска Средна гора)(изоставена)
   • хижа "Бонсови поляни" (Люлин)
   • хижа "Вихрен" (Пирин)
   • хижа "Грънчар" (Рила)
   • хижа "Зора" (Средна Стара планина)
   • хижа "Люляка" (Западна Стара планина)
   • хижа "Мальовица" (Рила)
   • хижа "Момина скала" (Витоша)
   • хижа "Мусала" (нова)(Рила)
   • хижа "Орфей" (Западни Родопи)
   • хижа "Павел Делирадев" (Същинска Средна гора)
   • хижа "Плевен" (Средна Стара планина)
   • хижа "Пробойница" (Западна Стара планина)
   • хижа "Равно боре" (Западни Родопи)
   • хижа "Семково" (Рила)
   • хижа "Трещеник" (нова)(Рила)
   • заслон "Ботев" (Средна Стара планина)
   • заслон "Черни връх" (Витоша)
   • туристическа спалня "Алеко" - град София (Витоша)
   • туристическа спалня "Богдан" в град Копривщица(Същинска Средна гора)
   • туристическа спалня "Войводенец" в град Копривщица(Същинска Средна гора)
   • туристическа спалня "Мезек" (Източни Родопи)
   • туристическа спалня "Тръстиката" (Рила)
   • учебен център "Карлуково" (Западен Предбалкан)
   • учебен център "Кисловодск" - град Велинград (Западни Родопи)
   • учебен център "Мальовица")(Рила)
   • хотел "България" - град Велинград (Западни Родопи)
   • хотел "Мальовица" (Рила)
  • Академично туристическо дружество при БАНОПД, БТС (Съвет по туризъм и екология - БАН), 1113, ул. "Академик Георги Бончев", блок 1, стая 320, телефон: 02 / 979-24-21, телефон: 02 / 989-22-41, GSM: 0897 / 73-19-92, E-mail, Web-сайт
  • Българска асоциация по спелеологияБТС, 1172, квартал "Дианабад", бл. 10, вх. "В", ап. 48, GSM: 0884 / 71-31-61
  • Българска федерация на туристите-ветераниОПД, БТС, 1618, квартал "Красно село", бл. 189, вх. Е, ап. 8, телефон: 02 / 855-96-62, GSM: 0882 / 96-63-49
  • Българска федерация по ориентиранеБТС, 1040, бул. "Васил Левски" № 75, ет. 5, стая 502, телефон: 02 / 9300-613, факс: 02 / 987-44-27, E-mail, Web-сайт
  • Национално сдружение на планинските водачиОПД, 1040, бул. "Васил Левски" № 75, GSM: 0887 / 64-42-45, E-mail, Facebook
  • Сдружение на туристическите хорове в БългарияОПД, БТС, 1000, ул. "Цар Калоян" № 6, офис 111, GSM: 0888 / 49-34-95, GSM: 0896 / 68-85-66; стопанисва:
   • хижа "Борова гора"
   • хижа "Планинарска песен"
  • Университетски туристически съюз "Академик" (УТС "Академик")ОПД, БТС, 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 15, ПК "Икар", телефон: 02 / 987-01-77, GSM: 0888 / 91-41-26, E-mail
  • Младежко туристическо дружество "Алеко", 1040, бул. "Васил Левски" № 75, GSM: 0882 / 38-83-33
  • Туристическо дружество "Алеко Константинов 1899"ОПД, БТС, 1000, пл. "Света Неделя" № 19 (Национален църковен историко-археологически музей), телефон: 02 / 988-13-43, телефон: 02 / 988-39-50, телефон: 02 / 988-39-14, телефон: 02 / 927-42-23, телефон: 02 / 858-16-44, GSM: 0887 / 77-10-11, GSM: 0882 / 51-57-08, E-mail, Web-сайт, Facebook
  • Туристическо и екологично дружество "Алеко"ОПД, ж.к. "Хиподрума", бл. 132, вх. Б, ет. 10, ап. 107, GSM: 0896 / 68-48-66, GSM: 0898 / 58-54-07, E-mail
  • Младежки клуб за спорт и туризъм "Витоша"ОПД, 1619, ул. "Мала кория" № 35, GSM: 0888 / 71-44-34, GSM: 0889 / 33-37-33
  • Туристическо дружество "Витоша"ОПД, 1618, ул. "Дойран" № 18, GSM: 0888 / 22-77-36, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Камен дел"
   • заслон "Кикиш"
  • Туристическо дружество "Витошко лале", към Международното висше бизнес училище, GSM: 0895 / 70-63-81, E-mail, Facebook
  • Туристическо дружество "Еделвайс"ОПД, БТС, 1000, бул. "Тодор Александров" № 11, GSM: 0879 / 60-00-72, GSM: 0896 / 64-70-86; стопанисва:
   • хижа "Еделвайс"
  • Туристическо дружество "Здравец-Район Връбница"ОПД, 1920, ж.к. "Надежда-V", бл. 509, вх. А, ап. 9, телефон: 02 / 934-83-64
  • Туристическо дружество "Зелена България"ОПД, БТС, ул. "Първа Българска армия" № 119, GSM: 0882 / 96-64-41, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Чавдар"
  • Туристическо дружество "Иван Вазов", 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 99, ет. 14 (сградата на ЦКС), телефон: 02 / 926-68-03, GSM: 0888 / 78-14-16, GSM: 0898 / 49-12-05
  • Туристическо дружество "Камен дел-1934"БТС, 1660, квартал "Бояна", ул. "Белите брези" № 1, телефон/факс: 02 / 959-02-25, GSM: 0878 / 75-46-31, GSM: 0888 / 30-41-13
  • Туристическо дружество "Кремиковци"ОПД, БТС, кв. "Ботунец", ул. "Васил Левски" № 2А (бензиностанцията), телефон: 02 / 994-30-48, GSM: 0886 / 66-22-02, GSM: 0884 / 30-01-60, E-mail, Web-сайт, Facebook; стопанисва:
   • хижа "Мургаш"
  • Туристическо дружество "Мазол и пришка", Web-сайт
  • Туристическо дружество "Мальовица", квартал "Кремиковци", бл. 42, ап. 4
  • Туристическо дружество "Момина скала", 1619, бул. "Цар Борис ІІІ" № 361, телефон: 02 / 857-03-61, телефон: 02/ 980-12-85, GSM: 0896 / 68-83-20, GSM: 0896 / 68-83-19
  • Спортно-туристическо дружество "Мотен"ОПД, БФТ, БТС, 1164, квартал "Лозенец", ул. "Кораб планина" № 49, телефон/факс: 02 / 980-55-33, GSM: 0888 / 30-53-33, GSM: 0887 / 51-71-09, E-mail, E-mail1, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Алеко"
  • Дружество за туризъм и спорт "Мургаш-77"ОПД, БФТ, БТС(на МВР), 1060, ж.к. "Белите брези", бл. 3, партер, телефон: 02 / 982-26-83, телефон: 02 / 982-25-76, GSM: 0888 / 49-78-43, GSM: 0888 / 91-98-11, E-mail; стопанисва:
   • хижата на СДВР
  • Спортно-туристическо дружество "Овча купел"ОПД, 1632, ул. "Монтевидео" № 21А
  • Туристическо дружество "Планински орли", кв. Драгалевци", GSM: 0878 / 26-16-26, Web-сайт, Facebook
  • Клуб по туризъм "Рила"ОПД, БФТ, БТС, 1000, зона "Б-18", бл. 1, ет. 7, ап. 32, телефон: 02 / 929-68-98, GSM: 0888 / 57-82-24, E-mail
  • Туристическо дружество "Росна китка"ОПД, 1000, ул. "Княз Борис І" № 136, телефон: 02 / 989-81-16, GSM: 0895 / 45-54-99
  • Туристическо дружество "Седемте исполина", ул. "Димитър Хаджикоцев" № 14, ет. 3, ап. 8
  • Туристическо дружество "Сердика", ж.к. "Стрелбище", бл. 31А, ет. 10, ап. 26, телефон: 02 / 987-22-85
  • Туристическо дружество "Сирена"ОПД, БФТ, БТС, ж.к. "Разсадника", бл. 87, вх. 6, ет. 9, ап. 36, GSM: 0896 / 68-85-69, GSM: 0888 / 55-29-99, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Тинтява"
  • Туристическо дружество "Средец", ул. "Дунав" № 43
  • Туристическо дружество "Тинтява", ул. "Боянски водопад", бл. 26, вх. 4, ап. 16
  • Туристическо дружество "Урвич"ОПД, БФТ, БТС, 1113, квартал "Изток", ул. "Юрий Гагарин" № 30Б, GSM: 0896 / 68-83-21, GSM: 0882 / 96-63-21, E-mail, Web-сайт;

   Туристическо дружество Урвич - град София

   стопанисва:

   • хижа "Планинец"
  • Туристическо дружество "Фонфон"ОПД, БТС, ж.к. "Люлин-4", бл. 401, вх. "В", ет. 7, ап. 59, GSM: 0896 / 68-83-36
  • Хор "Планинарска песен"ОПД, БТС, 1359, ж.к. "Люлин-4", бл. 445Г, телефон: 02 / 827-30-07, телефон: 02 / 826-52-69, телефон/факс: 02 / 925-11-80, GSM: 0878 / 52-21-05, GSM: 0878 / 63-68-60, E-mail, Web-сайт, Facebook
  • Хор "Планинарска песен Филип Аврамов", ж.к. "Иван Вазов", ул. "Я. Вешин", бл. 41, вх. Б, ет. 5, ап. 31
  • Туристическо дружество "Черни връх"ОПД, БФТ, БТС, 1330, квартал "Красна поляна", ул. "Ришки проход" № 1, телефон: 02 / 920-50-14, телефон: 02 / 920-04-49, GSM: 0879 / 92-47-80, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Кумата"
   • туристическа спалня "Юбилейна" в град София
  • Туристическо дружество "Чисти планини"ОПД, 1330, ул. "Кузман Шапкарев" № 4, телефон: 02 / 988-30-41
СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ
 • село Габарево, община Павел Баня - 6162
  • Туристическо дружество "Соколна"ОПД, БТС, адрес за кореспонденция: град Казанлък, Старозагорска област, 6100, ул. "Стоян Михайловски" № 7, ет. 2, ап. 4, GSM: 0886 / 90-94-06; стопанисва:
   • хижа "Соколна"
 • град Гълъбово, община Гълъбово - 6280
  • Туристическо дружество "Еделвайс 57"БТС, ул. "Първи май" № 21, GSM: 0888 / 30-47-05, E-mail, Web-сайт, Facebook
 • град Казанлък, община Казанлък - 6100
  • Туристическо дружество "Орлово гнездо"ОПД, БТС, ул. "Академик Петко Стайнов" № 8, телефон: 0431 / 6-25-66, GSM: 0882 / 96-64-90, GSM: 0882 / 96-64-89, GSM: 0889 / 63-38-81, E-mail, Web-сайт, Facebook; стопанисва:
   • хижа "Бузлуджа" (стара)
   • хотел "Бузлуджа"
   • заслон "Мъглижки скали"
 • село Ковачево, община Раднево - 6264
  • Дружество за туризъм "Овчарица"ОПД, БФТ, БТС, ТЕЦ "Марица Изток-2", телефон: 042 / 66-28-81, телефон: 042 / 66-28-84, телефон: 042 / 66-22-22, GSM: 0882 / 96-63-88, GSM: 0882 / 96-63-87, GSM: 0882 / 96-63-89, E-mail, Web-сайт, Facebook
 • град Стара Загора, община Стара Загора - 6000
  • Туристическо дружество "Сърнена гора"ОПД, БФТ, БТС, бул. "Цар Симеон Велики" № 62, телефон: 042 / 63-84-35, факс: 042 / 62-70-44, GSM: 0882 / 96-64-61, GSM: 0896 / 69-85-59, GSM: 0882 / 96-64-62, GSM: 0896 / 68-85-58, GSM: 0896 / 68-85-60, E-mail, E-mail1, Web-сайт, Facebook;

   Туристическо дружество Сърнена гора - град Стара Загора

   стопанисва:

   • хижа "Морулей"
   • хотел-ресторант "Хижата" в град Стара Загора (в градския парк "Аязмото")
   • заслон "Голям Кадемлия" (Средна Стара планина)
 • село Тъжа, община Павел баня - 6160
  • Туристическо дружество "Триглав"ОПД, ул. "Марко Чернев" № 1, телефон: 04367 / 22-60, GSM: 0887 / 72-09-00
 • град Чирпан, община Чирпан - 6200
  • Туристическо дружество"Средногорец"ОПД, БТС, бул. "Георги Димитров" № 67, GSM: 0882 / 96-64-42, GSM: 0885 / 78-74-20, GSM: 0889 / 72-29-55, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Каваклийка"
ТЪРГОВИЩКА ОБЛАСТ
 • село Водица, община Попово - 7851
  • Туристическо дружество "Изгрев", телефон: 060386 / 338
 • град Попово, община Попово - 7800
  • Туристическо дружество "Черноломец"ОПД, БФТ, ул. "Тракия" № 24, GSM: 0893 / 45-44-40
 • град Търговище, община Търговище - 7700
  • Туристическо дружество "Никола Симов"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Аксаков" № 7, ПК 39, GSM: 0889 / 51-10-53, GSM: 0899 / 89-89-95, GSM: 0878 / 74-44-66, GSM: 0884 / 16-46-80, E-mail, Facebook; стопанисва:
   • хижа "Младост"
   • заслон "Лалето"
  • Спортен туристически клуб "Планинар", ул. "Първи май" № 28, вх. Б, ет. 3, ап. 8
ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
 • град Димитровград, община Димитровград - 6400
  • Туристическо дружество "Хеброс"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Любен Каравелов" № 37, GSM: 0896 / 68-85-26, GSM: 0896 / 68-85-27, E-mail; стопанисва:
   • туристическа спалня "Габера" в град Димитровград
 • град Тополовград, община Тополовград - 6560
  • Туристическо дружество "Вишеград"БТС, ул. "Мидия" № 1, GSM: 0888 / 82-55-75
 • град Хасково, община Хасково - 6300
  • Туристическо дружество "БТС-Аида 2002", бул. "България" № 152, ст. 206
  • Туристическо дружество "Аида"ОПД, БТС, ул. "Средна гора" № 2, Спортна зала "Спартак", ет. 3, офис № 9, ПК 89, GSM: 0898 / 51-98-15, GSM: 0882 / 96-63-77, GSM: 0895 / 65-82-84, E-mail, Web-сайт, Facebook; стопанисва:
   • хижа "Аида"
   • хижа "Книжовник"
   • туристическа спалня "Кенана" край град Хасково
  • Планинарски клуб "Иван Топалов", ул. "Средна гора" № 2
ШУМЕНСКА ОБЛАСТ
 • град Велики Преслав, община Велики Преслав - 9850
  • Туристическо дружество "Патлейна"ОПД, БТС, ул. "Симеон Велики" № 21, телефон: 0538 / 4-33-36, GSM: 0882 / 96-64-39, GSM: 0894 / 46-11-95, GSM: 0896 / 81-56-04, E-mail; стопанисва:
   • хижа "Патлейна"
   • туристическа спалня "Велики Преслав" в град Велики Преслав
 • град Нови пазар, община Нови пазар - 9900
  • Туристическо дружество "Плиска", ул. "Цар Асен" № 55, GSM: 0886 / 44-51-94
 • град Шумен, община Шумен - 9700
  • Туристическо дружество "Мадарски конник"ОПД, БФТ, БТС, ул. "Христо Ботев" № 15, ПК 1, телефон/факс: 054 / 97-84-48, GSM: 0896 / 68-85-43, GSM: 0896 / 68-85-44, E-mail, Web-сайт; стопанисва:
   • хижа "Букаците"
   • хижа "Върбишки проход"
   • хижа "Мадарски конник"
   • хижа "Тича"
ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ
 • град Елхово, община Елхово - 8700
  • Туристическо дружество "Родни простори"ОПД, БТС, ул. "Александър Стамболийски" № 66, GSM: 0882 / 96-64-17, GSM: 0896 / 71-52-49; стопанисва:
   • хижа "Старият мост"
 • град Стралджа, община Стралджа - 8680
  • Туристическо дружество "Кале"ОПД, БТС, ул. "Паисий Хилендарски" № 3, GSM: 0887 / 24-44-70; стопанисва:
   • хижа "Люляк"
 • град Ямбол, община Ямбол - 8600
  • Туристическо дружество "Бакаджик", ул. "Цар Иван Александър" № 7А; стопанисва:
   • хижа "Индже войвода"
 

ЛЕГЕНДА:

ОПД - Туристическо дружество, вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска дейност за общественополезна дейност

БФТ - Туристическо дружество, членуващо в Българската федерация по туризъм (БФТ)

БТС - Туристическо дружество, членуващо в Българския туристически съюз (БТС)

 

Към Началото

Обратно към Заглавната страница