ВОДОПАДИТЕ НА ВИТОША
 
 • АЛЕКОВИ ВОДОПАДИ

  Алекови водопади

  Алекови водопади

  • Местонахождение и описание: Алековите водопади представляват красива водна каскада, разположена на река Скакавица, непосредствено над нископланинската обиколна пътека, в участъка й между кварталите Драгалевци и Симеоново. Поради това, че водопадите попадат в гористата зона, те се виждат най-добре през зимата и пролетта, преди обилната растителност да ги закрие. Особено красиви са при обилното пролетно топене на снеговете, когато понякога реката е толкова пълноводна, че се затруднява преминаването по пътеката. Местното население нарича водопадите с имената "Скакавица" или "Скоковете", но през 1910 г. са наречени на името на основоположника на организирания туризъм в България - Алеко Константинов, който често се разхождал до тях при излетите си до Драгалевския манастир
  • Воден пад: според литературни данни общата височина на водопадите е 15-20 метра, като по-отчетливо се открояват два водни пада
  • Изходен пункт: от центъра на квартал "Драгалевци" на град София за 0,20 ч се достига до долната лифтова станция на Драгалевския лифт. Оттук се продължава по радиалната пътека за хижа "Алеко", като при пресичането й с нископланинската обиколна пътека, се поема по нея, вляво. От лифтовата станция до Алековите водопади се достига за около 0,50 ч
 • БОЯНСКИ ВОДОПАД

  Боянски водопад

  Боянски водопад

  • Местонахождение и описание: Боянският водопад е най-високият и красив водопад в планината Витоша. Разположен е на Боянска река, в участъка й между квартал "Бояна" и хижа "Момина скала". Народният поет Иван Вазов го описва по неповторим начин в пътеписа си "Водопадът":

   "Тоя водопад ти се струва, че не иде от върха на Витоша, а нейде от небесните висини, носейки със себе си лучите на синевата им и шума на бурите им"

   През пролетта, по време на пълноводието и при ясни дни, част от Боянския водопад може да се наблюдава от някои места в София. Под Боянския водопад, по течението на Боянска река, има и други по-малки водопади и водоскоци

  • Воден пад: височината на водопада е около 30 м (измерена с GPS), но в туристическата и географска литература се срещат и височини, отклоняващи се значително от действителната (например 15 м и 40 м). Погледнат отдолу-нагоре Боянският водопад има два "ръкава", като левият се състои от две части (каскади) и е целогодишен, а десният е във вида си, показан на снимката по време на пълноводие
  • Изходен пункт: разстоянието от около 4,5 м км от центъра на квартал "Бояна" на град София до водопада се изминава средно за 2,00 ч. От квартал "Бояна" до водопада може да се достигне основно по две пътеки: през Боянското езеро и срещу течението на Боянска река. Вторият вариант е за туристи с по-добри физически възможности, поради стръмната, на места хлъзгава и недобре очертана пътека. Описание на маршрута може да се намери тук. Водопадът е достъпен също и от връх Копитото (хотела) и от местността Златните мостове (1,30 ч)
 • САМОКОВИЩЕ

  Водопад Самоковище

  Водопад Самоковище

  • Местонахождение и описание: водопадът Самоковище е разположен на Бистришка река, в местността Самоковището, непосредствено вдясно от радиалната пътека, водеща от село Бистрица за хижа "Алеко". До водопада се намира заслон "Самоковището"
  • Воден пад: височината на водопада е 7 м (измерена с GPS), която е значително по-малка от цитираните в литературата 20 м
  • Изходен пункт: разстоянието от центъра на село Бистрица до водопада Самоковище се изминава за около един час
Към Началото

 

Обратно към Заглавната страница