На изоставена гранична вишка

На изоставена гранична вишка